ТЭРГҮҮНИЙ ТОХИЖИЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ УРАМШУУЛНА
ОГНОО : 2016/03/29 УНШСАН: 2002

ТЭРГҮҮНИЙ ТОХИЖИЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ УРАМШУУЛНА

 

ЕБС-ийн сурагчдын суралцах, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн хөгжих ая тухтай орчныг бүрдүүлэн боловсролын үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор “Тэргүүний тохижилт үйлчилгээтэй сургууль, цэцэрлэг”-ийг шалгаруулах уралдааны болзлыг нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/255 дугаар захирамжаар баталсан юм. 

Энэхүү болзлын дагуу сургууль, цэцэрлэгүүдийг  шалгаруулан дүгнэж нийт ерөнхий боловсролын 20 сургууль, 20 цэцэрлэг ийг 38 сая төгрөгийн мөнгөн урамшуулал олгохоор болоод байна гэж Захиргаа, санхүүгийн хэлтсээс мэдээлж байна.

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ