СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН
ОГНОО : 2016/03/18 УНШСАН: 3747

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ,
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэд 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн 14.00 цагаас хойш НБГ-ын 501 тоотод ирж дүнгийн хуудасны баталгаажуулалт хийнэ үү.

 

 

 

 

 

 

Дүүрэг

Шифр

Байгууллага

Нийт оноо

Байр

1

Багануур дүүрэг

149338

235 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

56,5

Тэнцээгүй

2

149354

235 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

77,0

I

3

Багахангай дүүрэг

149358

207 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

63,0

I

4

Баянгол дүүрэг

149344

100 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

86,8

I

5

149366

47 дугаар сургуулийн захирал

60,1

II

6

149353

47 дугаар сургуулийн захирал

78,2

I

7

149329

47 дугаар сургуулийн захирал

58,3

Тэнцээгүй

8

149343

47 дугаар сургуулийн захирал

55,3

Тэнцээгүй

9

149318

57 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

80,8

I

10

Баянзүрх дүүрэг

149313

79 дүгээр сургуулийн захирал

62,4

II

11

149374

79 дүгээр сургуулийн захирал

82,4

I

12

Сонгинохайрхан дүүрэг

149379

195 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

67,0

I

13

149312

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

64,1

I

14

149371

227 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

66,1

II

15

149367

227 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

67,2

I

16

Сүхбаатар дүүрэг

149339

225 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

66,3

II

17

149335

225 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

81,4

I

18

149336

234 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

73,7

II

19

149333

234 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

76,1

I

20

149342

31 дүгээр сургуулийн захирал

80,2

I

21

149347

31 дүгээр сургуулийн захирал

62,1

II

22

149348

54 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

68,1

I

23

Хан-Уул дүүрэг

149355

209 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

65,1

I

24

149311

223 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

84,3

I

25

149365

230 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

76,2

I

26

149359

59 дүгээр сургуулийн захирал

62,9

II

27

149377

59 дүгээр сургуулийн захирал

76,6

I

28

Чингэлтэй дүүрэг

149360

174 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

80,5

I

29

149341

224 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

82,3

I

30

149368

43 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

80,6

I

31

149309

5 дугаар сургуулийн захирал

63,7

V

32

149375

5 дугаар сургуулийн захирал

69,6

II

33

149382

5 дугаар сургуулийн захирал

80,8

I

34

149319

5 дугаар сургуулийн захирал

66,4

IV

35

149357

5 дугаар сургуулийн захирал

69,5

III

36

149332

57 дугаар сургуулийн захирал

85,9

I

37

149363

57 дугаар сургуулийн захирал

67,6

II

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ