Үндсэн сургалтын хуваарь
ОГНОО : 2016/03/18 УНШСАН: 4180

Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш,эхний болон 5дахь жилдээ ажиллаж буй ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь 2016_үндсэн_сургалт_ хуваарь_5

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ