Сонгон шалгаруулалтад БҮРТГҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:
ОГНОО : 2016/03/14 УНШСАН: 2553

Сонгон шалгаруулалтад БҮРТГҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

ЗААХ АРГА БОЛОН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

Нийслэлийн зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтындараагийн шатны шалгалтуудын хуваарь:

Шалгалтад ирэхдээ иргэний үнэмлэх, бүртгэлийн хуудас авчирна.

Шалгалт 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны /Мягмар гараг/ өдрийн шалгалтын хуваарь

Сонгон шалгаруулалтын ажлын байрны нэр

Шалгалт болох газар

Шалгалтын нэр

Шалгалт эхлэх, дуусах цаг

Хан-Уул дүүрэг

59 дүгээр сургууль

Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр сургууль

Заах арга ур чадвар, хөтөлбөрийн шалгалт

9:00-11:00

209 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

Хан-Уул дүүргийн 230 дугаар цэцэрлэг

Заах арга ур чадварын шалгалт

13:00:17:00

223 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

230 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Сонгинохайрхан дүүрэг

195 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

227 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Багануур дүүрэг

235 дугаар цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 235 дугаар цэцэрлэг

Заах арга ур чадвар, хөтөлбөрийн шалгалт

10:30-12:30

Баянзүрх дүүрэг

79 дүгээр сургууль

Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургууль

15:00-17:00

Баянгол дүүрэг

47 дугаар сургууль

Баянгол дүүргийн 47 дугаар сургууль

Заах арга ур чадварын шалгалт

9:00-12:00

Чингэлтэй дүүрэг

5 дугаар сургууль

Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургууль

13:30-17:00

Баянгол дүүрэг

57 дугаар цэцэрлэг

Чингэлтэй дүүргийн 174 дүгээр цэцэрлэг

Заах арга ур чадварын шалгалт

9:00-17:00

100 дугаар цэцэрлэг

Чингэлтэй дүүрэг

43 дугаар цэцэрлэг

174 дүгээр цэцэрлэг

224 дүгээр цэцэрлэг

Багахангай дүүрэг

207 дугаар цэцэрлэг

Чингэлтэй дүүрэг

57 дугаар сургууль

Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургууль

Заах арга ур чадварын шалгалт

11:00-12:30

Сүхбаатар дүүрэг

31 дүгээр сургууль

Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр сургууль

9:00-10:30

54 дүгээр цэцэрлэг

Сүхбаатар дүүргийн 225 дугаар цэцэрлэг

14:00-17:30

225 дугаар цэцэрлэг

234 дүгээр цэцэрлэг

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ