СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
ОГНОО : 2016/03/01 УНШСАН: 5956

               НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН  ГАЗРЫН            НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН                                                            

                ДАРГА                          Ц.ОТГОНБАГАНА                     ГАЗРЫН ДАРГА             Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН                            

                       

 

“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙ, НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙГ  ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Сургалтын зорилго:

 

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар зохих мэдлэг эзэмшүүлснээр осол, аюулын талаар зөв ойлголт өгөх, тоглоом наадгай, ахуйн хэрэгсэл, материалтай харьцах, аливаа аюултай үзэгдэл юмс, эрүүл ахуйн талаар анхан шатны мэдлэг олгож төлөвшүүлэхэд боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан багш нарын оролцоог нэмэгдүүлж тэдний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хүүхдийг  зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

 

Сургалтын хамрах хүрээ:

Нийслэлийн төрийн өмчит сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар

Хугацаа:

2016 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 08:30-13:00 цагт

Сургалт болох газар: Иргэний танхим

Сургалтын хөтөлбөр

 

Сургалтын сэдэв

Хичээл заах болон мэдээлэл өгөх хүний нэр

Хугацаа

1

Бүртгэл

 

 

 

830-900

2

Нээлтийн ажиллагаа

НБГ-ын дарга Ц.Отгонбагана

НМХГ-ын даргаЛ.Эрдэнэчулуун

 

 

900-910

3

Сургууль, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд олгох хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаарх Олон улсын туршлага,ач холбогдол

 

НМХГ-ын ХНХХХ-ийн дарга И.Баттөгс

 

 

910-925

 

4

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Хонгорзул

 

 

925-940

 

5

 

Хөдөлмөрийн нөхцөл түүнд тавигдах шаардлагууд

 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Туяа

 

 

940-955

6

Нийгмийн даатгал түүний төрөл

 

Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагчЗ.Болормаа

 

955-1010

7

Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар

Замын цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн хошууч н.Бөхбат

 

1010-1100

8

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн орчин дахь гэмт хэрэг зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх

УБ хотын цагдаагийн газрын ХЭГХУС хэлтсийн ахлах байцаагч цагдаагийн хошууч Т.Ариунтуяа

1100-1140

9

Бүтэн хайрыг гэр бүлдээ аяны танилцуулга

Эрүүл зөв монгол ТББ н.Өлзий-Учрал

1140-1200

10

Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэл

НБГ-ын дарга Ц.Отгонбагана

1200-1300

 

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ