НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕБС-ИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА
ОГНОО : 2016/02/15 УНШСАН: 5126

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ,

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

 

 

 Нэг.Нийтлэг зүйл

 

1.1. Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг мэргэжил, мэргэшлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх чадвартай удирдах ажилтыг сонгон шалгаруулах зорилготой.

 

1.2. Боловсролын тухай хуулийн 281 дугаар зүйлийн 281.1.7, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоол “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”–ыг тус тус үндэслэн нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын  сургуулийн захирлын албан тушаалд 6, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд 18 нийт 24     ажлын байранд томилогдох удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 

 1. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд

  Дүүрэг

  Албан тушаал

  1

  Баянгол дүүрэг

  47 дугаар сургуулийн захирал

  2

  Баянзүрх дүүрэг

  79 дүгээр сургуулийн захирал

  3

  Сүхбаатар дүүрэг

  31 дүгээр сургуулийн захирал

  4

  Хан-Уул дүүрэг

  59 дүгээр сургуулийн захирал

  5

  Чингэлтэй дүүрэг

  5 дугаар сургуулийн захирал

  6

  57 дугаар сургуулийн захирал

   

 2. Нийслэлийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд

 

Дүүрэг

Албан тушаал

1

Баянгол дүүрэг

57 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

100 дугаарцэцэрлэгийн эрхлэгч

3

Сүхбаатар дүүрэг

54 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

4

225 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

5

234 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

6

 

Сонгинохайрхан дүүрэг

195 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

7

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

8

227 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

9

 

Чингэлтэй дүүргийн

43 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

10

174 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

11

224 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

12

 

Хан-Уул дүүрэг

209 дүгээр яслийн эрхлэгч

13

223 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

14

230 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

15

Налайх дүүрэг

153 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

16

Багануур дүүрэг

235 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

17

Багахангай дүүрэг

44 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

18

207 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

1.3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд сонгон шалгаруулалт өгөх иргэн нь Боловсрол, Соёл Шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 351 дүгээр тушаалаар батлагдсан ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтонд тавигдах ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан

байна.

 

1.3.1. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд:

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1.Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дипломын дээд болон бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Багш

Багш

Мэргэшил

Боловсролын менежмент, удирдахуйн ухаан, хүний нөөцийн болон мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэргэшсэн

Туршлага

Боловсролын салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Багшлах ба боловсролын удирдлагаар хосолсон дадлага туршлагатай байх

Ур чадвар

 • Удирдан зохион байгуулах
 • Монгол кирил бичгийн үсгийн дүрмийн шаардлага хангасан, утга зохиолын хэлний хэм хэмжээнд бүрэн нийцсэн бичиг баримт боловсруулах ур чадвартай байх
 • Оновчтой зөв шийдвэр гаргах
 • Санхүүгийн болон хууль, эрх зүйн тодорхой мэдлэгтэй байх
 • Стратегийн болон үйл ажиллагааны хөгжлийн төлөвлөлт хийх
 • Судалгаа шинжилгээ хийх
 • Багаар ажиллах
 • Бусдад нөлөөлөх, бусдын дэмжих, манлайлах
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг эзэмшсэн
 • Мэдээлэл харилцааны технологи ашиглах

 

 

Түгээмэл гадаад хэлний аль нэг (хэд хэдэн) гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах, боловсруулах, бичгээр болон амаар харилцах

 

 

Мэдээлэл боловсруулах

 

 

Судалгаа шинжилгээ хийх

1.2.Тусгай шаардлага: • Сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн байх
 • Багш, удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
 • Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох сургуулийн хувьд согогзүйч, сэтгэлзүйч мэргэжилтэй, дохионы хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байна.
 • Сургуулийнхаа хэв шинжийн онцлогийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх

 

1.3.2. Нийслэлийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд:

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1.Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дипломын дээд болон бакалавраас дээш зэрэгтэй байх

Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

Мэргэшил

 

Сургуулийн өмнөх боловсролын менежмент, удирдахуйн ухаан, хүний нөөцийн чиглэлээр мэргэшсэн

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Багшлах ба боловсролын удирдлагаар хосолсон дадлага туршлагатай байх

 

 

 

Ур чадвар

 • Удирдан зохион байгуулах
 • Оновчтой зөв шийдвэр гаргах
 • Санхүүгийн болон хууль, эрх зүйн тодорхой мэдлэгтэй байх
 • Стратегийн болон үйл ажиллагааны хөгжлийн төлөвлөлт хийх
 • Бусдад нөлөөлөх, бусдыг дэмжих, манлайлах
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг эзэмшсэн
 • Багаар ажиллах
 • Соёлтой харилцах

 

 

Түгээмэл гадаад хэлний аль нэг(хэд хэдэн) гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах, боловсруулах, бичгээр болон амаар харилцах

 

 

Мэдээлэл боловсруулах

 

 

Судалгаа шинжилгээ хийх

1.2.Тусгай шаардлага:

 • Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн байх
 • Багш, удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
 • Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох цэцэрлэгийн хувьд согогзүйч, сэтгэл зүйч мэргэжилтэй, дохионы хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байна
 • Цэцэрлэгийн хэв шинжийн онцлогийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх

 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад орох  иргэдийн бүртгэл

 

2.1. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэдийг Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын тушаалаар томилогдсон Сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах комисс нь Багшийн хөгжлийн ордны 5 давхрын 501, 504 тоот өрөөнд 2016 оны 03 дугаар  сарын 10, 11-ний өдрүүдийн 09:30-12:30, 13:30-17:30 цагийн хооронд бүртгэнэ.

 

2.2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлж өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.

1.     Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт 1/

2.     Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар / Дипломын голч дүн байхгүй тохиолдолд тухайн төгссөн их, дээд сургууль, коллежоос голч дүнгийн тодорхойлолтыг авсан байх/

3.     Монгол улсын иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

4.     Нийгмийн даатгалын  дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлага болох боловсролын салбарт 5-аас доошгүй жил ажлласанг батлах/

5.     Ажил байдлын тодорхойлолт /Өмнөх болон одоогийн ажил олгогчийн 2-оос доошгүй/

6.     4x6 хэмжээтэй 2% зураг

7.     Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл /Албан тушаалаа тодорхой тусгах/

8.     Шалгалтын хураамж 20.000 төгрөг

Баримт бичиг дутуу бүрдүүлсэн иргэдийг бүртгэхгүй болно.

 

 

Гурав. Мэдээлэл лавлагаа

 

3.1. Тухайн байгууллагыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөөг сорилын шалгалтанд ирэхдээ авчрах ба сорилын шалгалтанд тэнцсэн иргэдээс хүлээж авна.

 

3.2. Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоол “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2014 оны А/09  дугаар тушаалаар батлагдсан “Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах заавар”, 2015 оны А/27, 2016 оны А/04 дугаар тушаалаар батлагдсан зааварт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт болон зааврын дагуу батлагдсан “Нийслэлийн зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн дагуу явуулна.

 

 1. Шалгалт авах хуваарь, хугацаа, байрыг бүртгэлийн явцад жич зарлана.

   

 2. Нийслэлийн Боловсролын газраас зарласан сонгон шалгаруулалттай холбогдох мэдээллийг www.edub.edu.mn сайт болон 70113039 дугаарын утсаар /Ц.Ууганбаяр, Л.Ариунсанаа/ авна.

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ