Нийтийн албан тушаалтнуудын 2015 оны ХАСХОМ мэдүүлэх хуваарь:
ОГНОО : 2016/01/20 УНШСАН: 2077

Нийтийн албан тушаалтнуудын 2015 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг мэдүүлэх хуваарь:

Нийтийн албан тушаалтнуудын 2015 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг /ХАСХОМ/ гаргах хулийн хугацаа болсонтой холбогдуулан нийслэлийн Боловсролын газарт хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнууд мэдүүлэгээ www.meduuleg.iaac.mn цахим хаягаар мэдүүлэн дараах хуваарийн дагуу өөрийн биеэр цаасаар ирүүлэн баталгаажуулалтаа хийлгэнэ үү.

Дүүрэг

Хугацаа

Мэдүүлэг хүлээж авах газар

1

Дүүргийн Боловсролын хэлтсүүд

2016.01.22

/09:00-12:00 цаг/

Нийслэлийн Боловсролын газар 501 тоот

2

Налайх дүүрэг

3

Багануур дүүрэг

4

Багахангай дүүрэг

5

Чингэлтэй дүүрэг

2016.01.25

/08:00-10.00 цаг/

Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургууль

6

Сүхбаатар дүүрэг

2016.01.25

/10:00-13:00 цаг/

7

Баянзүрх дүүрэг

2016.01.25

/13:30-17:00 цаг/

8

Баянгол дүүрэг

2016.01.26

/08:00-10.00 цаг/

Баянгол дүүргийн 51 дүгээр сургууль

9

Сонгинохайрхан дүүрэг

2016.01.26

/10:00-13:00 цаг/

10

Хан-Уул дүүрэг

2016.01.26

/13:30-17:00 цаг/

 

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ