Н.Отгонсүрэнг сургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай
ОГНОО : 2016/01/07 УНШСАН: 1407

2016 оны 01 сарын 07 өдөр                     Дугаар Б/02                          Улаанбаатар хот

 

Н.Отгонсүрэнг сургуулийн захирлын үүргийг

түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23, 24 дүгээр зүйлийн 23.2.3, 24.1, Засгийн газрын 2014 оны 75 дугаар тогтоол,  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/313 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Авлигатай тэмцэх газрын 2015 оны 05/8329 дугаартай албан бичгээр ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй тул Норовын Отгонсүрэнг Баянзүрх дүүргийн 136 дугаар бага сургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр 2016 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

 

2. Н.Отгонсүрэнгийн үндсэн цалинг ТҮБД-7 зэрэглэлийн 3 дугаар шатлалаар тооцож олгохыг тус сургуулийн нягтлан бодогчид зөвшөөрсүгэй.

 

3. Түр орлон гүйцэтгэгч  Н.Отгонсүрэнг захиргааны болон мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Баянзүрх  дүүргийн Боловсролын хэлтэс /Х.Батбаяр/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 ДАРГА                           Ц.ОТГОНБАГАНА

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ