“ЗӨВЛӨХ БАГШ” МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРГИЙН МАГАДЛАГААНД ОРСОН БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД
ОГНОО : 2015/10/06 УНШСАН: 6213

“ЗӨВЛӨХ БАГШ” МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРГИЙН МАГАДЛАГААНД ОРСОН

БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

 

 БМДИ-ийн захирлын 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн

1/267 албан  тоотоор ирсэн мэдээллийг хүргүүлж байна.

 

 “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийн шалгаруулалтад орсон багш нар өөрсдийн материалаа боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээсээ авч доорх жагсаалтын дагуу бүрдүүлэхийг анхааруулъя.

ЗӨВЛӨХ БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Шалгуур

Хүлээж авах хэлбэр

Хувь хүнд холбогдох материал

1

Мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн өргөдөл, хүсэлт

цаасаар

2

Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт, цээж зураг 2%

хэвлэснээр

3

Боловсролын дипломын хуулбар

хэвлэснээр, онлайн

4

Багшлах эрхийн үнэмлэхний хуулбар

хэвлэснээр, онлайн

5

Өмнөх зэргийн үнэмлэхний хуулбар /хүчинтэй/

хэвлэснээр, онлайн

6

Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

хэвлэснээр, онлайн

7

Бүтээлийн жагсаалт

хэвлэснээр

8

Илтгэл хэлэлцүүлсэн бол хурлын хөтөлбөр, хурлын эмхэтгэлийн гарчиг

хэвлэснээр

9

Гадаад хэл, мэдээллийн технологийг ашиглаж сурсныг гэрчлэх баримт

Онлайн шалгалт

Байгууллагад холбогдох материал

10

Сургуулийн тодорхойлолт, хүсэлт

хэвлэснээр

11

Хамт олны хурлын тэмдэглэл, шийдвэр

хэвлэснээр

12

БСГ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт, шийдвэр, хүсэлт

хэвлэснээр

13

Аймаг, нийслэлийн ёс зүйн хорооны дүгнэлт

хэвлэснээр

14

Үндэсний хэмжээнд сургалт зохион байгуулсан, хичээл заасныг харуулах хөтөлбөр /тамгатай/, хичээлд ашигласан хэрэглэгдэхүүн

онлайн

15

Сурагчдын авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжсэн үйл ажиллагааны хөтөлбөр /тамгатай/, тайлан, үр дүн

хэвлэснээр

16

Сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн арга зүй, технологийн нэр, танилцуулга, үр дүнгийн тайлбар

хэвлэснээр

17

Боловсролын үндэсний хэмжээний сайытад байршуулсан арга зүй, технологийн талаарх мэдээлэл /нэр, танилцуулга, холбогдох линк/

хэвлэснээр

18

Сургуулиудад арга зүй, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн тусалсныг нотлох баримт /туршлагын нэр, танилцуулга, түгээн дэлгэрүүлсэн арга хэлбэр, үр дүн/

хэвлэснээр

19

Хамтын судалгаа хийснийг нотлох баримт /судалгааны арга зүй, тайлан/

хэвлэснээр

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ