Сургалтын менежерт
ОГНОО : 2015/11/17 УНШСАН: 1211
Тэргүүүлэх зэрэгт цахимаар бүртгүүлсэн сургалтын менежерүүд өнөөдөр 24-р сургууль дээр болох семинарт ирэхдээ материалаа цаасаар авчирч магадлуулна уу. Магадлах сүүлийн хугацаа болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл