2015-2016 оны хичээлийн жилийн эхэнд болох сургалт семинар
ОГНОО : 2015/06/09 УНШСАН: 16828
2015-2016 оны хичээлийн жилд үндэсний хэмжээнд суурь боловсролын сургалтын болон сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дараах сургалтуудыг 2015 оны 8 дугаар сарын 03-наас эхлэн зохион байгуулана. Сургалтын хуваарийг Эндээс харна уу.
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ