Тэргүүлэх зэргийн материалыг..........
ОГНОО : 2015/05/20 УНШСАН: 1889

Сургалтын менежерүүдийн тэргүүлэх зэргийн материалыг онлайнаар авна. Мэргэжилтнүүдийн нэрсээс Ц.Жаргалантуулыг сонгоно.

Мэргэжлийн зэргийн онлайн бүртгэлийн хугацааг 2015 оны 05 дугаар сарын 29-нийг хүртэл сунгаж байна.

            Сургалт арга зүйн хэлтэс

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ