Мэргэжлийн зэргийн online бүртгэл
ОГНОО : 2016/05/09 УНШСАН: 5907

Заах аргач багш, тэргүүлэх, зөвлөх мэргэжлийн зэрэгт орох багш нар, ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх зэрэгт орох     нийгмийн  ажилтнууд Мэргэжлийн зэргийн  Staus.mn програмд  мэргэжлийн болон мэргэшлийн    зэргийн тусгай болон нийтлэг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу  мэдээллээ оруулна.

Staus.mn програм 5 сарын 14-ны өдөр хаагдана.

“Заах аргач багш” мэргэжлийн, сургуулийн нийгмийн ажилтны “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон захирал, эрхлэгчийн тушаал, багш нарын судалгаа   бүхий   хавсралтыг, тэргүүлэх, зөвлөх зэрэгт орох албан хүсэлтийг судалгааны хамт  сургалтын менежерүүд эх хувиар нь НБГ-ын мэргэжилтэн Д.Бадамдоржид  доорх хуваарийн      дагуу хүлээлгэн өгнө.

Матеирал хүлээн ава хуваарь

  • 2016 оны 05 дугаар сарын 16 өдөр
    БЗД, ЧД БНД
  • 2016 оны 05 дугаар сарын 17 өдөр
    БГД ХУД
  • 2016 оны 05 дугаар сарын 18 өдөр
    СХД, СБД Налайх Багахангай дүүргүүд

08:30-18:00 цаг 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ