Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг
ОГНОО : 2015/07/16 УНШСАН: 1976
Улсын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг явуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах төв комисс хурлаар дүгнэх үзүүлэлт аргачлалыг боловсруулж баталсан.
Мэдээлэлийг Эндээс авна уу
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ