" Боловсрол" төглийн хүрээнд хийгдсэн ажлын мөнгө санхүүгийн зарцуулалтын тайланг орууллаа.
ОГНОО : 2015/12/08 УНШСАН: 1158
Зардлын нэр Зардлын утга Хэмжих нэгж Тоо, ширхэг нэг бүрийн үнэ нийт үнэ (төг) Ажил гүйцэтгэгч
1 Боловсрол төглийн газрийг цэвэрлэх хоол, унааны мөнгө хүн 100 4000 400000 ЕБС эко клубын сургачид
2 Боловсрол төглийн зураг хийх Ерөнхий төлөвлөлтийн зураг хийлгэх ш 1 600,000 600,000 "Амьд төгөл" ХХК
3 Сурталчилгааны хуудас Боловсрол төглийг сурталчилах ш 1000 2555 2,550,000 "Тусгал дизайн" ХХК
4 Мод тарих, арчлах Шар хуайс ш 1280 3500 4,480,000 "Баялаг мод" ХХК
Гацуур ш 18 170000 3,060,000
Шар хуайсны шуудуу ухах М 160 3500 560,000
Гацуурны нүх ухах ш 18 5000 90,000
Нэмэлт бордоо, бууц, элс, хар шороо кг 1,200,000
Арчилгаа, усалгаа /3 жил / 4,400,000
Ажлын хэрэгсэл, плёнк ш 200,000
нийт 13,990,000
5 Явган хүний зам тавих Боловсрол төгөлд 571 м2 талбайд явган хүний зам тавина М2 571 38000 21,698,000 "Голденратио" ХХК
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ