“ӨСВӨРИЙН СЭТГҮҮЛЧ” АЯНЫ УДИРДАМЖ
ОГНОО : 2015/11/13 УНШСАН: 1644
“ӨСВӨРИЙН СЭТГҮҮЛЧ” АЯНЫ УДИРДАМЖ

Зорилго:ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын оролцоонд тулгуурлан бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухыг ашиглаж буй айл өрхүүдийн бодит хэрэглээ, үр нөлөөллийн талаарх мэдээллийг цуглуулах, баримтжуулахад энэхүү арга хэмжээний зорилго оршино.

Зорилтот хүн ам:

 • Хүн амын төвлөрөл ихтэй гэр хорооллын дунд байрлах ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид
 • Нийслэлийн дунд бүсийн гэр хороололд оршин сууж буй бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухыг ашиглаж буй айл өрхүүд

  Хамрах хүрээ:

 • ЕБС-ийн 8-12-р ангийн сурагчид
 • Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн тус бүр 1 сургууль

  Зохион байгуулагч:

 • УБЦАТ
 • Нийслэлийн Боловсролын Газар

  Зохион байгуулалт:

 • Шилдэг бүтээлүүдийг эмхэтгэн “Сайжруулсан зуух миний амьдралд” товхимолыг хэвлэх
 • Товхимолыг танилцуулах “Өсвөрийн цуглаан” арга хэмжээг зохион байгуулах
 • Товхимолыг өсвөрийн сэтгүүлчдийн гэр бүл, сургуульд түгээх
 • Аяны үйл явц, үр дүнг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан сурталчлах

  Хүлээгдэж буй үр дүн:

 • Сэтгүүлч болох хүсэлтэй ахлах ангийн сурагчдад анхан шатны мэдээлэл, зөвлөгөө өгч энэ чиглэлээр санаачлагатай, үр бүтээмжтэй ажиллах боломжийг олгоно
 • УБЦАТ-ийн хүрээнд хөнгөлөлттэй үнээр борлуулсан зуухны хэрэглээ, айл өрхөд үзүүлж буй үр нөлөөллийн талаарх бодит жишээ, баримтуудыг бүрдүүлнэ
 • Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр цаашид хэрэгжүүлэх мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын бааз, суурийг жишээ баримтаар баяжуулна

  Шагнал:

 • Нэгдүгээр байр – 200,000
 • Хоёрдугаар байр – 150,000
 • Гуравдугаар байр – 100,000
 • Тусгай байр – 70,0000
 • Нийт 9 шилдэг сурагчийг шалгаруулна

  Бүтээлийг хүлээж авах:

 • 2015 оны 11-р сарын 27-ны 17:20 минутаас өмнө
 • to_usip@.mn хаягруу эсвэл зөвлөгөө өгч буй Монгол хэл, уран зохиолын багшид
 • 500-800 үгт багтаан компьютерт шивсэн хэлбэрээр илгээж
 • 2015 оны 12-р сард зохион байгуулах “Өсвөрийн цуглаан”-нд урилгаар оролцон дүнгээ сонсоно
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ