" Боловсрол" төгөл байгуулах бэлтгэл ажил хангагдлаа.
ОГНОО : 2015/12/08 УНШСАН: 993
Нийслэлийн ЕБС-н дэргэдэх Эко клубын идэвхтэн сурагчид "Боловсрол" төглийнхөө газрыг цэвэрлэж, МАСА агентлаг газрын өнгөн хөрсийг хусаж тэгшилснээр төгөл байгуулах бэлтгэл ажил хангагдлаа.
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ