"Боловсрол" төглийн санхүүжилт шийдэгдлээ.
ОГНОО : 2015/12/08 УНШСАН: 1526
2015-10-01 - 2015-11-30
гүйлгээ хийсэн огноо гүйлгээ хийсэн банк мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
10/9/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 635,000.00 14-Р СУРГУУЛЬ, МОД ТАРИХ ЄДРИЙН МЄНГЄ 94738789
10/9/2015 ГАЛЭРДЭНЭ 515,000.00 БЗД-87-Р СУРГУУЛЬ-МОДНЫ МЄНГЄ--96334969
10/9/2015 6-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 260,000.00 6-р ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОДНЫ ЇНЭ У-91928630
10/9/2015 ЭРДЭНЭЗАЯА 250,000.00 122-р цэцэрлэг модны мєнгє
10/9/2015 СОЛОНГО 250,000.00 147 цэцэрлэг ногоон тєгєлд зориулав у-88804875
10/9/2015 ХААН БАНК 240,000.00 85-Р СУРГУУЛЬ 48ХЇНИЙ МОДНЫ ЇНЭ
10/9/2015 61-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 215,000.00 61-Р ЦЭЦЭРЛЭГ МОД ТАРИХ У-70152944
10/9/2015 ХААН БАНК 190,000.00 62-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАМТ ОЛОН МОДНЫ МЄНГЄ
10/9/2015 ХААН БАНК 160,000.00 63-Р ЦЭЦ 32 ХЇНИЙ ХАНДИВ.
10/9/2015 115-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 150,000.00 Модны мєнгє 115-р цэцэрлэг у-99736151
10/9/2015 БОЛОРЦЭЦЭГ 135,000.00 БЗД 203-РЦЭЦЭРЛЭГИЙН МОДНЫ ЇНЭ
10/9/2015 9-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 134,500.00 СХД 90-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОД ТАРИХ ХАНДИВ 96009990
10/9/2015 169-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 130,000.00 169-Р цэцэрлэг-с боловсрол тєгєлд
10/9/2015 БЯМБАДЭЛГЭР 125,000.00 200-р цэцэрлэг модний мєнгє бямбадэлгэр у-99776911
10/9/2015 ХААН БАНК 120,000.00 167-Р ЦЭЦЭРЛЭГ
10/9/2015 ЄА 120,000.00 45-р цэцэрлэг у-88895503
10/9/2015 192 ЦЭЦЭРЛЭГ 115,000.00 СХД 192 ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛД БАГШ АЖИЛЧИД-С 9303
10/9/2015 136-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 115,000.00 136-Р ЦЭЦЭРЛЭГ -С МОДНЫ МЄНГЄ
10/9/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 80,000.00 БЗД 59-Р ЦЭЦЭРЛЭГ МОДНЫ МЄНГЄ 465959
10/9/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 75,000.00 21-Р ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОВСРОЛ, ТЄГЄЛД ХАНДИВ 88077488
10/12/2015 ЭНХЖИН 445,000.00 97-р сургууль -с
10/12/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 295,000.00 111-Р СУРГУУЛЬ МОДНЫ СУУЛГАЦНЫ ЇНЭ 99340426
10/12/2015 АНХБАЯР 180,000.00 82-Р ЦЭЦЭРЛЭГ -С БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ БАЙГУУЛАМЖ-Д У-88023
10/12/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 140,000.00 МОД ТАРИЛТ БЗД 201 ЦЭЦЭРЛЭГ 88002242 НИЙСЛЭЛ БОЛОВСРОЛГАЗАР
10/12/2015 131-Р СУРГУУЛЬ 110,000.00 131-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛ БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАНДИВ 91914906
10/12/2015 ДЇЇРИЙМАА 105,000.00 191-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С У-99819580
10/12/2015 АЛТАНЦЭЦЭГ 100,000.00 МОДНЫ ЇНЭ 88-Р СЇУРГУУЛЬ АЛТАНЦЭЦЭЦ-Г У-98128862
10/13/2015 102-Р СУРГУУЛЬ 495,000.00 102-Р СУРГУУЛЬ-С МОД ТАРИХ МЄНГЄ 5176522 У-99858031
10/13/2015 ХААН БАНК 415,000.00 МОНГЕНИ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
10/13/2015 ХААН БАНК 280,000.00 БЗД 120-Р СУРГУУЛЬ-С БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ-Д
10/13/2015 СОЁЛМАА 85,000.00 8-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОДНЫ МЄНГЄ У-91990955
10/13/2015 ХААН БАНК 20,000.00 88-Р СУРГУУЛЬ МОДНЫ ЇНЭ
10/14/2015 ХААН БАНК 850,000.00 ЭРДМИЙН ЄРГЄЄ ЦОГЦОЛБОР СУР-СХАНДИВ
10/14/2015 ШИЖЭЭРАВДАН 565,000.00 СБД-ИЙН 29-Р СУРГУУЛИАС НОГООН ТЄГЄЛ ХАМТ ОЛНООС
10/14/2015 ЦЭЦЭРЛЭГ 225,000.00 БГД 141 ЦЭЦЭРЛЭГ 45 АЖИЛЧИН
10/14/2015 У. ЦЭВЭЛМАА 210,000.00 11-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛ МОД ТАРИХ У-98486471
10/14/2015 ХААН БАНК 200,000.00 БЗД 22-Р ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛД
10/14/2015 3-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 200,000.00 3-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОДНЫ ЇНЭ
10/14/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 150,000.00 97-Р СУРГУУЛЬ МОДНЫ ЇНЭ 99963774
10/14/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 110,000.00 50Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОДНЫ ЇНЭ
10/14/2015 ХААН БАНК 110,000.00 197-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ТЄГЄЛ БАЙГУУЛАХ ХАНДИВ 9971977
10/14/2015 КИРИЛЛИЦА БАГА СУРГУУЛЬ 70,000.00 НОГООН ТЄГЄЛД ХАНДИВ КИРИЛЛИЦА БАГА СУРГУУЛЬ У-95339538
10/14/2015 59-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 35,000.00 59-Р ЦЭЦЭРЛЭГ МОДНЫ ЇНЭ 88864970
10/14/2015 ХУРДАН ЦАГААН ХУРГА ЦЭЦЭРЛЭГ 30,000.00 хурдан цагаан хурга цэцэрлэг-с модны їнэ нараа 99144959
10/14/2015 ШЇРЭН ДЭГД 30,000.00 шїрэн дэгд цэцэрлэг-с модны їнэ энхзаяа 99144959
10/14/2015 СБД БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС 20,000.00 СБД БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС-С БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ У-99103692
10/14/2015 ХУЛГАНУУДЫН ХОТХОН ЦЭЦЭРЛЭГ 20,000.00 ХУЛГАНУУДЫН ХОТХОН ЦЭЦЭРЛЭГ-СУ-99405005
10/14/2015 НОГООХОН ЦЭЦЭРЛЭГ 20,000.00 ногоохон цэцэрлэг орлого
10/15/2015 УУГАНЦЭЦЭГ 620,000.00 37-р сургууль мод тарих хандив.
10/15/2015 САЙНСАНАА 520,000.00 БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ БАЙГУУЛАХ 92-Р СУРГУУЛЬ У*96679048
10/15/2015 МЄНГЄНЧИМЭГ 500,000.00 МОДНЫ МЄНГЄ 48-Р СУРГУУЛЬ У-95337522
10/15/2015 45-Р СУРГУУЛЬ 480,000.00 45-Р СУРГУУЛЬ-С МОД ТАРИХ МЄНГЄ У-96672861
10/15/2015 50-Р СУРГУУЛЬ 465,000.00 боловсрол ногоон тєгєлд зориулан 50-р сургууль тушаав 881411
10/15/2015 СБД-ЫН 25-Р СУРГУУЛЬ-С 340,000.00 СБД-ын 25-р сургууль-с мод тарих єдєрт у-95604444
10/15/2015 ХААН БАНК 323,000.00 61-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛ БАЙГУУЛАМЖИЙН ХУРААМЖ
10/15/2015 ТЄГСЖАРГАЛ 295,000.00 2-р сургууль мод тарих єдєрт /Багш,ажилчид/
10/15/2015 21-Р СУРГУУЛЬ 280,000.00 21-р сургуулиас боловсрол тєглийн модны їнэ 99016379
10/15/2015 ЭНХЖАРГАЛ 230,000.00 МОДНЫ ЇНЭ 69-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ЭНХЖАРГАЛ У-86862143
10/15/2015 160-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 200,500.00 СБД 160-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С АЖИЛЧИДЫН МОДНЫ МЄНГЄ У-99252760
10/15/2015 БАЯРЦЭЦЭГ 200,000.00 58-р сургууль модны їнэ у- 94358158
10/15/2015 ХААН БАНК 145,000.00 НОГООН ТЄГЄЛ 51-Р ЦЭЦЭРЛЭГ
10/15/2015 НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТЄВ 105,000.00 БЗД-ИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТЄВ
10/15/2015 ЦЭГМИД 105,000.00 216-р цэцэрлэг-с ногоон тєгєлийн мєнгє
10/15/2015 1-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 100,000.00 ШИЛЖЇЇЛЭГ 1-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОДНЫ МЄНГЄ У-324256
10/15/2015 204 ЦЭЦЭРЛЭГ 100,000.00 МОДНЫ ЇНЭ БЗД 7 ХОРОО 204 ЦЭЦЭРЛЭГ У-99976722
10/15/2015 ЦОГЗОЛМАА 100,000.00 БЗД 172-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С У:459410
10/15/2015 ХААН БАНК 95,000.00 16 ЦЭЦЭРЛЭГ БАГШ АЖИЛЧИД
10/15/2015 205 -Р ЦЭЦЭРЛЭГ 95,000.00 205 -Р ЦЭЦЭРЛЭГЭЭС БОЛОВСРОЛЫН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ У-99330402
10/15/2015 166-РЦЭЦЭРЛЭГ 90,000.00 166-рцэцэрлэг ногоон тєгєл
10/15/2015 ХААН БАНК 70,000.00 модны мєнгє 36 цэцэрлэг 93131295
10/15/2015 БУЛГАН ЗУЛ 65,000.00 БУЛГАН ЗУЛ ЦЭЦЭРЛЭГЭЭС НОГООНТЄГЄЛ БАЙГУУЛАХ ЇНЭ У-89994463
10/15/2015 АЛТАНГЭРЭЛ 55,000.00 БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ АЖЛЫН ХАНДИВ У-96698580
10/15/2015 НОГООН ТЄГЄЛ СУВД 30,000.00 ногоон тєгєл сувд ертєнц цэцэрлэг
10/15/2015 ИРЭЭДЇЙН ОДОД ЦЭЦЭРЛЭГ 30,000.00 ирээдїйн одод цэцэрлэг ногоонтєгєл
10/15/2015 ЦОГЛОГ БЄМБЄЄХЄН ЦЭЦЭРЛЭГ 20,000.00 цоглог бємбєєхєн цэцэрлэг ногоон тєгєл
10/15/2015 ИВЭЭЛТ НАР ЦЭЦЭРЛЭГ 20,000.00 МОД ТАРИХ ЇЙЛ АЖИЛЛАГАА ИВЭЭЛТ НАР ЦЭЦЭРЛЭГ У-99140453
10/15/2015 НАНДИН 3-Н ЭРДЭНЭ ЦЭЦЭРЛЭГ 20,000.00 МОДНЫ МЄНГЄ НАНДИН 3-Н ЭРДЭНЭЦЭЦЭРЛЭГ У-99056389
10/15/2015 ДАШДОРЖ БУЯНЖАРГАЛ 20,000.00 Танхилхан цэцэрлэг-с мод тарилтын мєнгє
10/15/2015 ХАРААЦАЙ ЦЭЦЭРЛЭГ 10,000.00 хараацай цэцэрлэг ногоон тєгєл
10/15/2015 НОГООН ТЄГЄЛ ЦЭЦЭРЛЭГ Я.БАДАМ 10,000.00 ногоон тєгєл цэцэрлэг я.бадамтуяа мод тарих
10/15/2015 НОГООН ТЄГЄЛ 10,000.00 ногоон тєгєл отгонєлзий
10/15/2015 БАТЦЭНГЭЛ 5,000.00 160-Р ЦЭЦЭРЛЭГ У-99252760
10/15/2015 ТЇВШИНБАЯР 5,000.00 АНУЦАЦРАЛ-С МОДНЫ ТЄЛБЄР 99159552
10/16/2015 СБД 35- РСУРГУУЛЬ 525,000.00 сбд 35- рсургууль ногоон тєгєл
10/16/2015 72-Р СУРГУУЛИЙН ХАМТ ОЛОН 505,000.00 ЧД 72-р сургуулийн хамт олон-с
10/16/2015 1-Р СУРГУУЛИАС 498,000.00 1-Р СУРГУУЛИАС БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ -Д 498000 БАНК ШИМТГЭЛ
10/16/2015 3-Р СУРГУУЛЬ 485,000.00 СБД 3-Р СУРГУУЛЬ БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ У-99010299
10/16/2015 23-Р СУРГУУЛЬ 475,000.00 МОДНЫ МЄНГЄ 23-Р СУРГУУЛЬ-С /99153674-НИЙГМИЙН АЖИЛТАН/
10/16/2015 24-Р СУРГУУЛЬ 460,000.00 МОДНЫ МЄНГЄ 24-Р СУРГУУЛЬ-С У-98202029
10/16/2015 ЧД 39-Р СУРГУУЛЬ 385,000.00 ЧД 39-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛХАНДИВ У-96967495
10/16/2015 31-Р СУРГУУЛЬ 380,000.00 Модны мєнгє 31-р сургууль
10/16/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 340,000.00 57-Р СУРГУУЛЬ МОДНЫ ТАРЬЦНЫ ЇНЭ 966 45898
10/16/2015 ХААН БАНК 330,000.00 4-Р СУРГУУЛЬ-С
10/16/2015 ЛХАМХЇЇ 320,000.00 ЧД-117-Р СУРГУУЛЬ БОЛОВСРОЛЫННОГООН ТЄГЄЛД У- 99295653
10/16/2015 ХААН БАНК 295,000.00 БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ ХАНДИВ 16-Р СУРГУУЛЬ-С
10/16/2015 ЧД 49-Р СУРГУУЛЬ-С 99848738 286,000.00 чд 49-р сургууль-с 99848738
10/16/2015 ЭРДЭНЭ БАЯР У-99291933 274,500.00 БАГАНУУР 125-Р СУРГУУЛИАС МОД ТАРИХ АЯНД
10/16/2015 ЖАВХЛАН 225,000.00 БГД 157-Р ЦЭЦЭРЛЭГ НОГООН ТЄГЄЛ АЯН 93130567
10/16/2015 ЭРДЭНЭБАЯР 200,000.00 БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ.СХД-ИЙН 107-Р ЦЭЦЭРЛЭГ
10/16/2015 СБД 186-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 180,000.00 СБД 186-Р ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ УТ-94127583
10/16/2015 193-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 170,000.00 БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛД ХАНДИВ 193-Р ЦЭЦЭРЛЭГ У*99126561
10/16/2015 ХААН БАНК 140,000.00 ЧД 19-Р ЦЭЦЭГЛЭГ
10/16/2015 198 ЦЭЦЭРЛЭГ 120,000.00 боловсрол тєгєл байгуулах 198цэцэрлэг у-88715642
10/16/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 115,000.00 МОДНЫ МЄНГЄ 173-Р ЦЭЦЭРЛЭГ
10/16/2015 ХААН БАНК 110,000.00 АЖИЛЧИН ЗАЛУУЧУУДЫН ЭЭЛЖИЙН СУРГУУЛЬ 95890864
10/16/2015 ХААН БАНК 100,000.00 СХД 163-Р ЦЭЦЭРЛЭГ МОД ЇНЭ
10/16/2015 202 Р ЦЭЦЭРЛЭГ 100,000.00 МОД ТАРИХ ЄДЄРТ ЕРЄНХИЙЛЄГЧИЙН БЗД 202 Р ЦЭЦЭРЛЭГ 88209892
10/16/2015 43 ЦЭЦЭРЛЭГ ЧД 99168544 95,000.00 МОД ТАРИХ 43 ЦЭЦЭРЛЭГ ЧД 99168544
10/16/2015 ХААН БАНК 80,000.00 40-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С 16 ХЇН
10/16/2015 ХААН БАНК 80,000.00 МОДНЫ ЇНЭ ЧД-57-Р СУРГУУЛЬ БАЗАНЭГДЭЛ
10/16/2015 ХААН БАНК 80,000.00 174-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАМТ ОЛНООС
10/16/2015 ЭНХБОЛОР 80,000.00 боловсрол ногоон тєгєлд зориулав 50р сургууль энхболор у-88
10/16/2015 ГЇНГАЛУУТ ХААН БАНК 50,000.00 багануур сод сургууль-с модныїнэ
10/16/2015 100-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 45,000.00 ЇЦХ НОГООН ТЄГЄЛД ХАНДИВ БГД-Н 100-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С У-70041264
10/16/2015 ДАВААСЇРЭН ГАНБОЛД 45,000.00 9-Н ЭРДЭНЭ ЦЭЦЭРЛЭГ -С БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ АЖЛЫН НЭМЭЛТ С
10/16/2015 ХААН ХУ ЗАЙСАН ТТ 40,000.00 БГД-Н АБ- НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТЄВ 96048015
10/16/2015 ХААН БАНК 40,000.00 БАГАНУУР НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТЄВ МОДНЫ ЇНЭ
10/16/2015 ГЇНГАЛУУТ ХААН БАНК 35,000.00 БНД НТБТЄВ МОДНЫ ЇНЭ
10/16/2015 БОЛОРОО 25,000.00 нарны жаалууд цэцэрлэг-с модны їнэ у-99147078
10/16/2015 ХААН БАНК 20,000.00 ЯГААН ЗУЛЗААХАЙ БСБ-С
10/16/2015 АНАНД ШАВЬ ЦЭЦЭРЛЭГ 15,000.00 ананд шавь цэцэрлэг ногоон тєгєл
10/16/2015 БЄМБЄЄЛЭЙ ЦЭЦЭРЛЭГ 10,000.00 БЄМБЄЄЛЭЙ ЦЭЦЭРЛЭГ МОД ТАРИХ ТЄЛБЄР
10/16/2015 ХААН БАНК 10,000.00 ГАНДИРСЫН ХЇЇХДЇЇД ЦЭЦЭРЛЭГ ХХД РД5855748
10/16/2015 ХААН БАНК 10,000.00 58-Р ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄСЄЛ Б/ЛАХ АЖИЛ
10/16/2015 БЄМБЄЄЛЭЙ ОДДУУД ЦЭЦЭРЛЭГ 10,000.00 БЄМБЄЄЛЭЙ ОДДУУД ЦЭЦЭРЛЭГ МОД ТАРИХ ТЄЛБЄР
10/16/2015 ТОМ ЖААЛ ЦЭЦЭРЛЭГ 10,000.00 ТОМ ЖААЛ ЦЭЦЭРЛЭГ МОД ТАРИХ ТЄЛБЄР
10/16/2015 ДЭЛГЭРЭХ 10,000.00 ДЭЛГЭРЭХ ЦЭЦЭРЛЭГ МОД ТАРИХТЄЛБЄР
10/19/2015 АМГАЛАН ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 340,000.00 БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ У-88955696
10/19/2015 СХД-ЫН 9Р СУРГУУЛЬ 320,000.00 СХД-ын 9р сургууль ногоон тєгєл тєсєлд 99285998
10/19/2015 ЄЗБЛАС 285,000.00 єсвєрийн зохион бїтээх лаб/ахлах сургууль модны мєнгє 965344
10/19/2015 НЯМСЇРЭН 213,000.00 88877362 103-Р ЦЭЦЭРЛЭГ
10/19/2015 МЄНХЦЭЦЭГ 160,000.00 ЧИНГЭЛТЭЙ 9-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С
10/19/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 145,000.00 168-Р ЦЭЦЭРЛЭГ МОДНЫ ЇНЭ 95040949
10/19/2015 56-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 140,000.00 56-р цэцэрлэг модны їнэ шилжїїлэг 88785055
10/19/2015 33-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 130,000.00 33-Р ЦЭЦЭРЛЭГ -С МОДНЫ МЄНГЄ
10/19/2015 154-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 120,000.00 МОДНЫ ЇНЭ.154-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С У-99157071
10/19/2015 17-ЦЭЦЭРЛЭГ 115,000.00 17-ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОД ТАРИХ МЄНГЄУ-351802
10/19/2015 ЭНХТУЯА 110,000.00 194-Р ЦЭЦЭРЛЭГ МОДНЫ ЇНЭ. /22ХЇН/ ЭНХТУЯА У*99273588
10/19/2015 39-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 105,000.00 39-Р ЦЭЦЭРЛЭГ -С МОДНЫ МЄНГЄ 99012606
10/19/2015 150-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 90,000.00 150-р цэцэрлэг мод тарих хєтєлбєр 88160277
10/19/2015 ЇЛГЭР СКАЗКА 50,000.00 ЇЛГЭР СКАЗКА ЦЭЦЭРЛЭГ РД9139109 У-99145829 11452021
10/19/2015 ЭРДЭМТ-АНДУУД ЦЭЦЭРЛЭГ 45,000.00 модны їнэ эрдэмт-андууд цэцэрлэг у-96895099
10/20/2015 84-Р СУРГУУЛЬ 805,000.00 БЗД-ИЙН 84-Р СУРГУУЛЬ 161 ХЇНИЙ МОДНЫ ЇНЭ У-99820169
10/20/2015 МОНГОЛ-ОРОСЫН ХАМТАРСАН СУРГУУ 730,000.00 БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛД БАГШ АЖИЛЧИД-С
10/20/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 550,000.00 БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛД 33-Р СУРГУУЛИАС 95954590
10/20/2015 САРАА 380,000.00 79-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛ У-88729180
10/20/2015 АМГАЛАН 220,000.00 83-р цэцэрлэг-с
10/20/2015 ХААН БАНК 210,000.00 бзд 199-р цэцэрлэг-с модны тарих мєнгє
10/20/2015 , 200,000.00 СЦЯ-ИЙН 10-Р ЦОГЦОЛБОР МОДНЫ МЄНГЄ /88092650/
10/20/2015 ЧД 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 180,000.00 чд 5-р цэцэрлэг-с боловсрол ногоон тєгєл байгууллагад у-9100
10/20/2015 БААСАНСЇРЭН 150,000.00 102-р цэцэрлэг
10/20/2015 37-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 105,000.00 МОДНЫ ЇНЭ. 37-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С У-99200237
10/20/2015 52-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 100,000.00 БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ 52-Р ЦЭЦЭРЛЭГ У-450425
10/20/2015 128-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 90,000.00 БОЛОВСРОЛЫН ТЄГЄЛД 128-Р ЦЭЦЭРЛЭГ
10/20/2015 112-Р СУРГУУЛИЙН БАГШ АЖИЛЧИД 80,000.00 112-р сургуулийн багш ажилчдаас у-99841884
10/20/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 50,000.00 БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ ТЄСЄЛ-Д ХАНД ИВ НОМУН ДАЛАЙ СУРГУУЛЬ
10/20/2015 ГОЦ ЖААЛУУД ЦЭЦЭРЛЭГ 10,000.00 Гоц жаалууд цэцэрлээгээс модны мєнгє
10/20/2015 НАРАНЦЭЦЭГ 10,000.00 ГЇЇР ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОД ТАРИХ МЄНГЄ У-95853110
10/21/2015 ХААН БАНК 450,000.00 БАГАНУУР ГГЦСУРГУУЛЬ МОДНЫ ЇНЭ
10/21/2015 НЯМСЇРЭН 410,000.00 "БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ" УЛААНБААТАР БЇРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ-С
10/21/2015 У:88939955 130,000.00 МОДНЫ МЄНГЄ ХЇЇХДИЙН КЛИНИК 40-Р СУВИЛАЛ-С
10/21/2015 БАТЦЭЦЭГ 65,000.00 УЛААНБААТАР ЦЭЦЭГЛЭГ-С НОГООНТЄГЄЛ БАЙГУУЛАМЖ-Н МЄНГЄ У-701
10/21/2015 ШИНЭ ЭРИНИЙ ХЇЇХДЇЇД ЦЭЦЭРЛЭГ 55,000.00 БЗД ШИНЭ ЭРИНИЙ ХЇЇХДЇЇД ЦЭЦЭРЛЭГ 11-Н БАГШ
10/21/2015 ДЭЛГЭРЭХ ЦЭЦЭРЛЭГ 15,000.00 ШИЛЖЇЇЛЭГ дэлгэрэх цэцэрлэг-с боловсрол тєгєл-н хїрээнд у-
10/22/2015 ШАВЬ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 665,000.00 шавь цогцолбор сургууль модны мєнгє 99993677
10/22/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 400,000.00 53-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛ 89997342
10/22/2015 ТЇМЭН-ЄЛЗИЙ 275,000.00 СБД-Н 116-Р СУРГУУЛЬ-С НОГООНТЄГЄЛ ТЄСЄЛД
10/22/2015 АРВИС СУРГУУЛЬ 130,000.00 АРВИС СУРГУУЛЬ-С МОДНЫ МЄНГЄ ЗАХИРАЛ А.ЛХАГВА У-96994559
10/22/2015 ПЇРЭВДУЛАМ 30,000.00 Байгаль эх эко цэцэрлэг хандив =5786452
10/23/2015 ОЮУНЫ УНДРАА ЦОГЦОЛБОР 880,000.00 НОГООН ТЄГЄЛ ЦЭЦЭР-ЛТ ЇНЭ ОЮУНЫ УНДРАА ЦОГЦ-Р СУРГ 9991
10/23/2015 МЄНХЦЭЦЭГ 415,000.00 17-р сургууль Ногоон тєгєл
10/23/2015 ИНТООРХОН ЦЭЦЭРЛЭГ 20,000.00 БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ ИНТООРХОН ЦЭЦЭРЛЭГ -С У- 99273908
10/26/2015 79-Р СУРГУУЛЬ 220,000.00 79-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛ У-88028372
10/26/2015 ЭНХРИЙМАА 130,000.00 79-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С У-99954420
10/26/2015 ХААН БАНК 20,000.00 БЄНДЄЄЛХЄН ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОДНЫ ЇНЭ
10/27/2015 БАЛДАН ДОЛГОРСЇРЭН 435,000.00 МОДНЫ ЇНЭ 104-Р СУРГУУЛЬ
10/27/2015 ХААН БАНК 135,000.00 бгд 66-р цэцэрлэг
10/27/2015 ХААН БАНК 130,000.00 НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭСМОДНЫ МЄНГЄ
10/27/2015 ДАВААДОРЖ- С 110,000.00 ХУД 189-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С / МОД ТАРИХ /98620788
10/28/2015 ХААН БАНК 640,000.00 ХУД БУЯНТ УХАА ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ-С 128*5000
10/28/2015 6-Р СУРГУУЛЬ 380,000.00 6-Р СУРГУУЛЬ -С БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСА
10/28/2015 ХААН БАНК 300,000.00 СХД 117-Р ЦЭЦЭРЛЭГЭЭС БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ
10/28/2015 ХААН БАНК 210,000.00 96Р ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛИЙН ХАНДИВ
10/28/2015 ХААН БАНК 200,000.00 87-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С ХАНДИВ НЯРАВ ТУЯА 99171529
10/28/2015 БГД 30-Р ЦЭЦЭРЛЭГ НЯРАВ МИНЖИН 120,000.00 БГД 30-Р ЦЭЦЭРЛЭГ НЯРАВ МИНЖИНСОР
10/29/2015 ХААН БАНК 370,000.00 34 СУРГУУЛЬ МОД ТАРИХ МЄНГЄ
10/29/2015 МЄНХНАЙРАМДАЛ 360,000.00 СХД 106-Р СУРГУУЛЬ 72 БАГШ АЖИЛТАН У-99280078
10/29/2015 ХААН БАНК 270,000.00 БАГАНУУР 138-Р ЦЭЦЭРЛЭГ НОГ/ТЄГЄЛ БАЙГУУЛАХ ХАНДИВ
10/29/2015 ХААН БАНК 140,000.00 78-Р ЦЭЦЭРЛЭГ МОД ЇНЭ
10/29/2015 108-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 130,000.00 МОДНЫ МЄНГЄ,108-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С У-96337393
10/29/2015 ДАШДАВАА 110,000.00 126-р цэцэрлэг модны мєнгє 88556119
10/29/2015 ХААН БАНК 80,000.00 БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ МОДНЫ ЇНЭ 144-Р ЦЭЦЭГЛЭГ-С
10/30/2015 ХААН БАНК 525,000.00 СЭТГЭМЖ СУРГУУЛЬ -С ХАНДИВ
10/30/2015 ХААН БАНК 435,000.00 47-Р СУРГУУЛЬ 80901890
10/30/2015 ОЮУННАРАН 205,000.00 95-Р ЦЭЦЭРЛЭГ "БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ "
10/30/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 205,000.00 НОГООН ТЄГЄЛ БГД 161-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С
10/30/2015 ЭНХТЇВШИН 115,000.00 БАГАНУУР 131-Р ЦЭЦЭРЛЭГ НОГООН ТЄГЄЛ БАЙГУУЛАМЖ ХАНДИВ У-998
10/30/2015 13Р ЦЭЦЭРЛЭГ 115,000.00 13Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С ХАНДИВ 93143439
10/30/2015 АГУУ ХЇЇХДЇЇД ЦЭЦЭРЛЭГ 100,000.00 СБД-Н АГУУ ХЇЇХДЇЇД ЦЭЦЭРЛЭГ-С МОДНЫ МЄНГЄ
10/30/2015 ХААН БАНК 60,000.00 16-Р СУРГУУЛЬ О ПЇРЭВЖАРГАЛ БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛД
11/2/2015 ХААН БАНК 860,000.00 67-Р СУРГУУЛЬ
11/2/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 370,000.00 ИРЭЭДЇЙ ЦОГЦОЛБОР 2 ДУНД СУР-С БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛД 99188522
11/2/2015 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МЄНГЄ-ТЕЛЛЕР 310,000.00 БГД 73Р СУРГУУЛЬ БАГШ АЖИЛЧДЫН БОЛО ВСРОЛ ТЄГЄЛ ХАНДИВ
11/3/2015 БЯМБАДОРЖ 210,000.00 НОГООН ТЄГЄЛ ОРЛОГО БЯМБАДОРЖ-С У-88625335 БГД 93-СУРГУУЛЬ
11/3/2015 77-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 210,000.00 77-Р ЦЭЦЭРЛЭГ НОГООН ТЄГЄЛ МЄНГЄ У-88087759
11/3/2015 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 115,000.00 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГ -С МОД ТАРИХ МЄНГЄ У-99920211
11/3/2015 БГД-ИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС 25,000.00 БГД-ИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС-С БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ МЄНГЄ У-
11/4/2015 БГД 19-Р СУРГУУЛЬ 370,000.00 бгд 19-р сургууль -с ногоон тєгєл хандив у: 99224126 батчимэ
11/4/2015 УРАНТОГОС 200,000.00 БГД 86-Р ЦЭЦЭРЛЭГ У-89035520
11/5/2015 ЧИМГЭЭ 620,000.00 105-Р СУРГУУЛЬ ЗАХИРАЛ ЧИМГЭЭ-С БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛИЙН МЄ
11/5/2015 МЄНХТУЯА 135,000.00 148- ЦЭЦЭРЛЭГ МЄНХТУЯА /БОЛОВСРОЛ ТЄГЄЛ-Н МЄНГЄ/ 94033888
11/6/2015 ГАНБААТАР МЄНГЄНТУЯА 225,000.00 БНД 139-Р ЦЭЦЭРЛЭГЭЭС ТЄГЄЛ МОДНЫ ЇНЭ
11/6/2015 ДУЛАМЖАВ 200,000.00 СБД-Н 71-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛ МОД ДУЛАМЖАВ -С У-99143916
11/9/2015 ХААН БАНК 210,000.00 БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ БГД 93-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 94036481
11/10/2015 ПЇРЭВЖАВ АЛТАНЦЭЦЭГ 225,000.00 БНД 132-Р ЦЭЦЭРЛЭГ МОДНЫ ЇНЭ
11/10/2015 ХААН БАНК 105,000.00 217 ЦЭЦЭРЛЭГ-Н ХАМТ ОЛНООС 95214191
11/11/2015 164-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 194,500.00 164-р ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ САНД ХАНДИВ 89742997
11/13/2015 МЄНХЖАРГАЛ 200,000.00 115-Р СУРГУУЛИАС НОГООН ТЄГЄЛИЙН ТЄЛБЄР
11/13/2015 ХААН БАНК 100,000.00 34-Р ЦЭЦЭРЛЭГ-С НОГООН ТЄГЄЛ ТЄЛБЄР 99178326
11/17/2015 57-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 195,000.00 57-р цэцэрлэг -с боловсрол тєгєл 88805656
11/30/2015 МЄНХЭРДЭНЭ 125,000.00 МОДНЫ ЇНЭ 84-ЦЭЦЭРЛЭГ У-89624566
12/1/2015 13-Р СУРГУУЛЬ 550,000.00 13-Р СУРГУУЛИЙН БАГШ АЖИЛЧДЫНЭКО НОГООН ТЄСЄЛД 99251924
12/1/2015 40-Р СУРГУУЛЬ-С 320,000.00 40-Р СУРГУУЛЬ-С НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАНДИВ 96662028
12/1/2015 ХААН БАНК 275,000.00 БГД 38-СУРГУУЛЬ БОЛОВСРОЛ НОГООН ТЄГЄЛ ХАНДИВ
12/1/2015 УБТЗХС ЕСЄН ЦЭЦЭРЛЭГ 270,000.00 УБТЗХС ЕСЄН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТУСГАЙ ЗЄВШЄЄРЄЛИЙН ЇНЭ У-99902216
12/1/2015 ТЄВ ПАРТИЗАН ХААН БАНК 234,500.00 Ї/Ц ХЇРЭЭЛЭНД 74-Р СУРГУУЛЬ НОГООН ТЄГЄЛ ХЄГЖЇЇЛЭХ
12/2/2015 ГЇНГАЛУУТ ХААН БАНК 35,000.00 125-Р СУРГУУЛЬ-С МОД ТАРИХ АЯНД
46,413,500.00
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ