Их, дээд сургуулиудын захиргаанд ажлын чиглэл хүргүүлж байна
ОГНОО : 2015/09/22 УНШСАН: 1494
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЗАХИРГААНД

 

 

 

Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай

 

 

            Их, дээд сургууль, коллежуудын Нийтийн тээврийн хэрэгслээр хичээлдээ явах зайлшгүй шаардлагатай өдрөөр суралцаж байгаа оюутнуудад нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих “Цахим төлбөрийн карт” олгох ажлыг 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ны дотор зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яамнаас олгосон томилолтой оюутнууд хамрагдах боломжтой. 2014-2015 оны хичээлийн жилд Их, дээд сургууль, коллежид элсэн орсон оюутнуудад томилолт олгогдоогүй бөгөөд их, дээд сургуульд албан ёсоор элсэн орсон талаарх мэдээлэл нь БСШУЯ-ны мэдээллийн нэгдсэн санд орсныг татаж авах. Харин 2015-2016 оны хичээлийн жилд элсэн орсон оюутнуудын бүртгэл ороогүй байгаа тул сургуулийн захирлын тушаалыг мэдүүлгийн хуудсанд тус тус хавсаргана.

Сургуулиуд хяналтын тоонд багтаан оюутныг бүрэн хамруулж мэдээллийн үнэн бодит байдалд онцгой анхаарч ажиллах, оюутны материалыг ирүүлээгүй хоцроосон тохиолдолд  тухайн сургуулийн захиргаа, сургалтын алба  хариуцах болохыг үүгээр мэдэгдэж байна

Оюутнуудын нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих нөхөн олговрыг тооцож олгохтой холбоотой их дээд сургууль, коллежийн  амралтын хугацааг гаргаж нэгдсэн төлөвлөлт хийх шаардлагатай байгаа тул сургууль бүр амралтын хугацаагаа тодорхой болгож 2015 оны 09 дүгээр сарын 25-ны дотор Нийслэлийн Боловсролын газар албан бичгээр ирүүлнэ үү.

Оюутнуудад “Цахим төлбөрийн карт” олгох зохион байгуулах ажилд сургуулиудын оюутны зөвлөл, холбоо хяналт тавих, сургалтын албанд туслах, дэмжлэг үзүүлж оролцох боломжтой.

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                   Ц.ОТГОНБАГАНА

 

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ