НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ НАРЫН АНХААРАЛД
ОГНОО : 2015/08/12 УНШСАН: 2785

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

 

2015 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10:30 цагаас Багшийн хөгжлийн ордоны 5 давхар Нийслэлийн Боловсролын газрын 501-А, 502 дугаар өрөөнд дараах хуваарийн дагуу иргэний үнэмлэх /гэрийн хаягийн өөрчлөлт хийгдсэн бол хаягийн өөрчлөлтийн хуудас/-тэй ирж уулзана уу.   

Дүүрэг

Албан тушаал

Уулзалт оролцох хугацаа, 501-А дугаар өрөө

1

Баянгол дүүрэг

11-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

10:30-12:30

2

15-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

3

34-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

4

87-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

5

95-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

6

100-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

7

 

 

 

Сонгинохайрхан дүүрэг

26-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

 

 

 

13:30-16:00

8

55-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

9

78-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

10

81-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

11

90-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

12

91-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

13

101-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

14

106-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

15

110-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

16

116-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

17

127-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

18

148-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

19

111-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

20

Хан-Уул дүүрэг

73-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

15:30-17:30

21

165-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

Дүүрэг

Албан тушаал

Уулзалт оролцох хугацаа, 502 дугаар өрөө

1

 

 

 

Чингэлтэй дүүрэг

4-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

10:30-12:30

2

5-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

3

18-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

4

31-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

5

33-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

6

37-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

7

43-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

8

83-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

9

102-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

10

103-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

11

Баянзүрх дүүрэг

3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

13:30-16:00

12

62-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

13

64-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

14

115-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

15

122-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

16

Сүхбаатар дүүрэг

24-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

 
16:00-17:30

17

42-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

18

51-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

19

69-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

20

160-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

21

Багануур дүүрэг

138-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

22

132-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР


Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ