Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлуудыг хийхэд шаардлагатай стандарт, бэлэн загварууд
ОГНОО : 2015/08/12 УНШСАН: 62859

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, Байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааварт архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлуудыг хийхэд шаардлагатай стандарт, бэлэн загварууд байдаг тул гарын авлага болгон ашиглаарай. 


Сургуулийн хөтлөх нэрийн жагсаалт: ТАТАХ

Цэцэрлэгийн хөтлөх нэрийн жагсаалт: ТАТАХ
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ