ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРГИЙН БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ
ОГНОО : 2015/08/10 УНШСАН: 36981

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН

ХУВИЙН ХЭРГИЙН БҮРДЭЛ

 

 

 1. Албан тушаал(ажлын байр)-ын баталгаажсан тодорхойлолт
 2. Төрийн албан хаачийн анкет /Маягт №1/
 3. Нэмэгдэл хуудас /Маягт №2/
 4. Хувь хүний намтар
 5. Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжлийн гэрчилгээ, дипломын зохих журмын дагуу баталгаажуулсан /нотариат/ хуулбар
 6. Тухайн албан тушаалд ороход шалгалт өгсөн хуулбар
 7. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 8. Ажилд авсан тушаал
 9. Ажил байдлын тодорхойлолт
 10. Бүтээлийн жагсаалт
 11. Шагналуудын гэрчилгээний хуулбар
 12. Ажил хүлээж авсан протокол
 13. 4*6 хэмжээний 2 хувь зураг
 14. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 15. Хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн бусад материал /ял шийтгэлгүй эсэх талаарх тодорхойлолт г.м/
 16. Албан хаагчийн танилцуулга
 17. Албан тушаалын карт

 

 

Хувийн хэргийн баяжилттай тухай бүр танилцаж

Баяжилт хийж байхыг Танд зөвлөж байна.

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

 

 

 

Жич: Хувийн хэргийг хөтлөхдөө Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын дагуу мөрдөх.

Тус тогтоолыг www.csc.gov.mn цахим хаягаас авах.

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ