СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТАНЫ МЭРГЭШЛИЙН, БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ АЖЛЫН ЗААВАР
ОГНОО : 2015/05/06 УНШСАН: 5843
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ