Төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, үүсгэн байгуулагч нарт
ОГНОО : 2015/04/23 УНШСАН: 2064

Төрийн  бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн материалыг шинэчлэн олгоход болон сунгуулахад  бүрдүүлэх материал

 

 1. Албан ёсны хүсэлт / албан бичгээр /
 2. Засаг даргын захирамж
 3. Үл хөдлөхийн гэрчилгээ
 4. Түрээс / түрээсийн гэрээ доод тал нь 5 жил хийж дүүргийн үл хөдлөхийн газар бүртгүүлсэн байх/
 5. Зориулалтын бус сургалтын байранд сургалтын үйл ажиллагаа / өөрчлөлтийн баталгаажсан хар зураг , биеэ даасан 4 давхар хүртлэх үйлчилгээний байр, хаалга нь тусдаа байх /
 6. Сургуулийн 4 тал зураг, доторх анги танхимын тохижилт, урлаг болон биеийн тамирын заалны зураг, биеийн тамирын заал түрээслэдэг тохиолдолд гэрээ
 7. Ажлын байрны дүгнэлт МХА/ хуучин дүгнэлт /, өөрчлөлтийн ажлын баталгаажсан хар зураг
 8. НЗД-ийн тушаалаар баталсан ажлын хэсгийн дүгнэлт
 9. Мэргэжлийн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтын хөтөлбөрөө баталгаажуулж дүгнэлт гаргуулах
 10. Баталгаат хаяг, хаягийг тодорхой бичих / гудамж, хороо, холбоо барих утас /
 11. Сунгуулах тохиолдолд хуучин гэрчилгээг эх хувиар болон хувилж авчирах
 12. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд гаргасан өөрчлөлтийг тус бүрд нь бичсэн байх / хяналтын үзүүлэлтийг дэлгэрэнгүй, тодорхой бичсэн байх /

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР 

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ