“ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ХАМГААЛАЛ, БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
ОГНОО : 2015/04/20 УНШСАН: 1909

                                                                            

 

“ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ХАМГААЛАЛ,

БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ”

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Зорилго:

            Нийслэлийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нарт хууль ба хүүхдийн эрхийн уялдаа холбоо, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, багшийн үүрэг хариуцлагын тухай мэдээлэл өгч, тэднийг чадавхжуулахад оршино.

Хамрах хүрээ:

Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нар 

Хаана:  Багшийн Хөгжлийн Ордон  202 тоот

Хугацаа:

2015 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр 

Эрхлэгч

Арга зүйч

Сургалтын сэдэв

Хичээл заах багш нар

БГД, ЧД, СХД

БЗД, ХУД, СБД, БНД, НД

8.30-9.00

12.00-12.30

15.30-16.00

Хууль ба хүүхдийн эрх

Л.Адьяасүрэн /158-р цэцэрлэгийн эрхлэгч/

9.00-9.30

12.30-13.00

16.00-16.30

Ажлын байран дахь хүүхдийн эрхийн хамгаалал

Г. Дэлэгмаа /ЧД-ийн СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн/

9.30-10.00

13.30-14.00

16.30-17.00

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ, СӨББ-д анхаарах зарим асуудал

Н.Хөхөө /НХГХГ-ын мэргэжилтэн /

10.00-10.30

14.00-14.30

17.00-17.30

Хувь хүний харилцааны ёс зүй

Ц.Эрдэнэчимэг /139-р цэцэрлэгийн эрхлэгч/

10.30-11.00

14.30-15.00

17.30-18.00

Багшийн ёс зүй, үүрэг хариуцлага

А.Алтанзаяа /37-р цэцэрлэгийн эрхлэгч/

11.00-11.30

15.00-15.30

 

Нийслэлийн боловсролын салбарын талаарх мэдээлэл

НБГ-ын дарга Ц.Отгонбагана

САЗХ-ийн дарга

Ц.Жаргалантуул

 

 

Жич: Сургалтад оролцогчид “Цэцэрлэгийн багш, удирдлагуудад зориулсан эрхзүй, удирдлагын манлайлал”, “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр” гарын авлагаа авчирна уу.  

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ