Цэцэрлэгийн тогооч нарын сургалт
ОГНОО : 2015/04/10 УНШСАН: 2832

СУРГАЛТЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО:

Хүүхдийн хоол, шим тэжээлийн талаар ойлголтыг нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгийн тогооч нарын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх

ХОЁР:ЗОРИЛТ

  • Цэцэрлэгийн тогооч нарын хүүхдийн хоол, шим тэжээлийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх
  • Цэцэрлэгийн хоолны зохион байгуулалтын талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх
  • Эрүүл ахуй болон үйлдвэрлэлийн дадал нэвтрүүлэх талаар ойлголт олгох
  • Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн технологи ажиллагааны талаарх мэдлэгийг сайжруулах
  • Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдлэгийг сайжруулах

ГУРАВ. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

 

            Нийслэлийн төрийн өмчийн 180 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 314 цэцэрлэг,                                 нийт 674 тогооч

 

ДӨРӨВ. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ГАЗАР

Багшийн хөгжлийн ордны 2 давхарт 202 тоот

ТАВ.ХУГАЦАА

2015 оны 04 сарын 15-17-ны өдөр,   14:00-17:45 хүртэл

ЗУРГАА.СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

Төрийн  өмчийн цэцэрлэг тус бүрээс ахлах тогооч 1 нийт 180              04/15

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэг тус бүрээс 1 ахлах тогооч нийт 314         04/16

Төрийн өмчийн цэцэрлэг тус бүрээс туслах тогооч 1 нийт 180              04/17

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ