2014 оны Аудитын дүгнэлт, гэрчилгээ
ОГНОО : 2015/03/31 УНШСАН: 2017
Нийслэлийн Боловсролын газар, дүүргийн Боловсролын хэлтсүүдийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан санхүүгийн аудитаар хянагдан, Нийслэлийн Аудитын газрын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 372 дугаар албан бичиг  ” Зөрчилгүй “ санал дүгнэлт , аудитын гэрчилгээ хүлээн авсан.
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ