Нийслэлийн ЕБС-уудын багш нараас Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарын нэрс
ОГНОО : 2015/03/06 УНШСАН: 2102
Нийслэлийн ЕБС-уудын багш нарын үндсэн сургалтын хуваарь ба сургалтад хамрагдах багш нарын нэрсийг хүргүүлж байна.
Хамрагдах багш нарын нэрсийг  Эндээс харна уу.
Сургалтын хуваарийг Эндээс харна уу.
Сэтгэгдэл