”Хүүхдийн автобус”-аар тээвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа талаарх мэдээлэл
ОГНОО : 2015/03/18 УНШСАН: 1524

Сурагчдыг нэгдсэн зохион байгуулалттай ”Хүүхдийн автобус”-аар тээвэрлүүлэх ажлыг зохион   байгуулж  байгаа  талаарх мэдээлэл

  • 2015 оны 2 дугаар сарын байдлаар 7 дүүргийн 4 цэцэрлэг, 58 сургуулийн 143 автобусаар давхардсан тоогоор 9130 суралцагчийг тээвэрлэх үйл ажиллагааг явуулж байна. Үүнээс төрийн бус өмчийн 27, төрийн өмчийн 31 сургуулийн, төрийн бус өмчийн 3, төрийн өмчийн 1 цэцэрлэг автобусны үйлчилгээ үзүүлж байна.
  • Нийтийн тээврийн газартай хамтран зохион байгуулж байгаа үйлчилгээнд 2-р сарын байдлаар 7595 суралцагч хамрагдсан байна гэж Захиргаа,санхүүгийн хэлтсээс мэдээлж байна.

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ