2014 оны дүүргийн хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлсэн онцлох ажил
ОГНОО : 2014/12/23 УНШСАН: 4160
Та бүхэндээ 2014 оны дүүргийн хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын талаарх мэдээлэл хүсэх тухай албан бичгийг хүргүүлж байна.  Холбогдох мэдээллийг албан бичигт дурьдсан хугацаанд явуулна уу
Сэтгэгдэл