2014 оны дүүргийн хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлсэн онцлох ажил
ОГНОО : 2014/12/23 УНШСАН: 4285
Та бүхэндээ 2014 оны дүүргийн хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын талаарх мэдээлэл хүсэх тухай албан бичгийг хүргүүлж байна.  Холбогдох мэдээллийг албан бичигт дурьдсан хугацаанд явуулна уу
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ