Бага ангийн багш нарын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн
ОГНОО : 2014/08/20 УНШСАН: 3191

Бага ангийн багш нарын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн

2014.08.19

 


Д/д

Өрсөлдөх дүүрэг

Код

Вариант

Нийт дүн

Тэнцсэн эсэх

Утас

оноо

хувь

1

БЗД

203007

A

10,9

94,5

тэнцсэн

99717661 95147761

2

БЗД

203006

A

10,0

86,9

тэнцсэн

99938997

3

СБД

201011

Б

10,0

87,1

тэнцсэн

99003113 99958778

4

СБД

301006

Б

9,9

85,8

тэнцсэн

5

СХД

206002

A

9,4

81,7

тэнцсэн

96691666

6

БЗД

302007

Б

9,3

80,8

тэнцсэн

95013838

7

ХУД

202011

Б

9,1

79,5

тэнцсэн

88182192 88014868

8

СХД

204013

A

8,9

77,4

тэнцсэн

95043862 99121112

9

Чингэлтэй

204009

Б

8,8

76,1

тэнцсэн

96222964 94254881

10

СБД

201009

A

8,6

75,1

тэнцсэн

95604008

11

Чингэлтэй

204006

A

8,5

74,1

тэнцсэн

89989836 88773983

12

СБД

302006

Б

8,5

73,9

тэнцсэн

96600894

13

Чингэлтэй

301011

Б

8,4

72,5

тэнцсэн

88661118 99052614

14

Чингэлтэй

201006

Б

8,3

71,8

тэнцсэн

89987828 99780948

15

СХД

302004

A

8,3

71,0

тэнцсэн

86142910

16

СХД

205003

Б

8,0

69,1

тэнцсэн

88095106

17

ХУД

301013

A

8,0

69,0

тэнцсэн

91661373

18

СХД

205013

A

8,0

68,9

тэнцсэн

99958878

19

СХД

206005

Б

8,0

68,6

тэнцсэн

88896198

20

Чингэлтэй

204002

A

7,6

66,7

тэнцсэн

99060697

21

СХД

206010

A

7,6

65,4

тэнцсэн

88099177

22

СХД

201002

A

7,5

65,2

тэнцсэн

86650022 99044924

23

СХД

203009

A

7,4

64,2

тэнцсэн

95941818 95122478

24

СБД

301012

A

7,4

64,1

тэнцсэн

86624848

25

ХУД

203008

Б

7,4

64,0

тэнцсэн

99074489 96336161

26

СБД

203013

A

7,3

63,3

тэнцсэн

99753220

27

Чингэлтэй

202007

A

7,1

62,8

тэнцсэн

99501118 99614028

28

БЗД

301005

A

7,1

62,2

тэнцсэн

99975547 99977448

29

СХД

302003

A

7,1

61,9

тэнцсэн

91151202

30

БЗД

301002

Б

7,1

61,6

тэнцсэн

88064403

31

налайх

203005

Б

7,1

61,5

тэнцсэн

88957765 88662165

32

СХД

205014

A

7,0

61,5

тэнцсэн

89665688

33

Чингэлтэй

302009

A

7,0

61,1

тэнцсэн

98201058

34

СБД

203012

Б

7,0

60,5

тэнцсэн

88010984 88010983

35

БЗД

203001

A

7,0

60,2

тэнцсэн

94086858

36

БЗД

301004

A

6,9

60,1

тэнцсэн

91890348 89710348

37

СХД

206012

A

6,9

59,9

тэнцсэн

99811898

38

БЗД

201005

Б

6,9

59,7

тэнцсэн

98908121 98903823

39

Чингэлтэй

203004

Б

6,9

60,0

тэнцсэн

88021670 88023478

40

СХД

201010

A

6,9

59,8

тэнцсэн

94222212 98343404

41

СХД

205006

A

6,9

59,8

тэнцсэн

88692512

42

БЗД

204001

Б

6,8

59,1

тэнцсэн

99845906 88159977

43

ХУД

204015

Б

6,8

58,6

тэнцсэн

93131346 94396292

44

БЗД

202006

Б

6,8

58,0

тэнцсэн

99712302 96657013

45

СХД

301007

A

6,8

58,0

тэнцсэн

99917763 94382238

46

БЗД

202013

Б

6,6

57,4

тэнцсэн

91193651 99203653

47

СХД

205015

A

6,6

57,3

тэнцсэн

94605885

48

БЗД

201007

A

6,6

57,2

тэнцсэн

99856858 89856858

49

ХУД

302002

A

6,6

57,2

тэнцсэн

99035979

50

ХУД

201016

Б

6,5

56,4

тэнцсэн

99771582 89991582

51

БГД

201008

A

6,4

55,7

тэнцсэн

99872925 99310651

52

БГД

302008

A

6,4

55,3

тэнцсэн

99968011

53

БГД

202012

A

6,3

54,6

тэнцсэн

88014682

54

СБД

202016

A

6,3

54,5

тэнцсэн

99222486 96095286

55

налайх

302010

Б

6,3

54,4

тэнцсэн

86160171

56

СХД

301014

Б

6,1

53,4

тэнцсэн

99207779 99690669

57

СБД

204005

Б

6,1

52,8

тэнцсэн

99403011

58

СБД

301008

Б

6,0

52,2

тэнцсэн

98802915 99335989

59

СХД

206008

A

6,0

52,1

тэнцсэн

88335020

60

БЗД

301016

A

6,0

51,7

тэнцсэн

89001875

61

СХД

206003

Б

5,9

51,2

тэнцсэн

99942887

62

БЗД

201003

A

5,9

51,2

тэнцсэн

88094122 88110694

63

СХД

205009

Б

5,8

49,1

тэнцээгүй

64

БЗД

201001

A

5,5

48,1

тэнцээгүй

65

БЗД

301003

A

5,4

46,7

тэнцээгүй

66

ХУД

201004

Б

5,3

45,9

тэнцээгүй

67

СХД

203002

A

5,1

45,2

тэнцээгүй

68

СХД

206007

Б

5,1

45,2

тэнцээгүй

69

СБД

201014

Б

5,1

44,6

тэнцээгүй

70

СБД

204004

A

5,0

43,4

тэнцээгүй

71

СХД

205005

A

5,0

43,0

тэнцээгүй

72

СХД

205007

A

5,0

42,8

тэнцээгүй

73

СХД

205016

A

5,0

42,5

тэнцээгүй

74

Чингэлтэй

302001

A

5,0

42,3

тэнцээгүй

75

БЗД

202001

A

5,0

41,8

тэнцээгүй

76

БГД

203011

A

4,9

41,9

тэнцээгүй

77

Чингэлтэй

204007

A

4,9

41,0

тэнцээгүй

78

СХД

206006

A

4,5

39,2

тэнцээгүй

79

СХД

203014

Б

4,5

38,0

тэнцээгүй

80

СХД

205008

A

4,3

36,4

тэнцээгүй

81

СБД

204010

Б

4,3

35,7

тэнцээгүй

82

СБД

202002

Б

4,1

35,5

тэнцээгүй

83

СБД

201015

Б

4,1

34,5

тэнцээгүй

84

БГД

202004

Б

4,0

34,0

тэнцээгүй

85

СХД

301001

A

4,0

33,8

тэнцээгүй

86

БГД

202009

Б

4,0

33,5

тэнцээгүй

87

СХД

205012

Б

4,0

33,5

тэнцээгүй

88

БГД

204012

Б

3,9

32,8

тэнцээгүй

89

СХД

205004

Б

3,8

31,3

тэнцээгүй

90

СХД

206004

A

3,8

31,3

тэнцээгүй

91

Чингэлтэй

204011

Б

3,6

32,4

тэнцээгүй

92

БЗД

302005

Б

3,6

31,5

тэнцээгүй

93

СХД

204014

A

3,6

31,4

тэнцээгүй

94

СХД

206009

Б

3,6

31,4

тэнцээгүй

95

ХУД

203003

Б

3,6

30,8

тэнцээгүй

96

СХД

206011

Б

3,6

30,7

тэнцээгүй

97

СБД

204003

Б

3,5

30,0

тэнцээгүй

98

БЗД

202014

Б

3,4

29,1

тэнцээгүй

99

Чингэлтэй

204008

A

3,4

28,0

тэнцээгүй

100

Чингэлтэй

301015

A

3,1

26,8

тэнцээгүй

101

налайх

202008

Б

3,1

26,7

тэнцээгүй

102

СХД

202005

Б

3,1

26,5

тэнцээгүй

103

ХУД

203010

Б

3,1

26,3

тэнцээгүй

104

БГД

202003

A

3,1

26,0

тэнцээгүй

105

Чингэлтэй

205011

Б

3,0

24,9

тэнцээгүй

106

СХД

205010

Б

2,9

24,3

тэнцээгүй

107

СХД

206001

A

2,9

24,0

тэнцээгүй

108

СХД

205001

Б

2,8

23,3

тэнцээгүй

109

БЗД

201012

Б

2,8

23,1

тэнцээгүй

110

БЗД

203015

Б

2,6

22,4

тэнцээгүй

111

БЗД

201013

Б

2,6

22,0

тэнцээгүй

112

СХД

205002

Б

2,5

22,0

тэнцээгүй

113

СБД

204016

A

2,4

20,3

тэнцээгүй

114

Чингэлтэй

301010

Б

2,3

19,0

тэнцээгүй

115

Чингэлтэй

301009

A

2,1

17,9

тэнцээгүй

116

ХУД

202010

Б

1,9

15,5

тэнцээгүй

117

Чингэлтэй

202015

Материалаа өгөөгүй

тэнцээгүй

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ