Дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэст
ОГНОО : 2014/05/15 УНШСАН: 1048

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгах саналыг маягтын дагуу 2014 оны 5-р сарын 23-ны дотор файлаар/И.Наранцогт, П.Ундраа/ болон цаасаар ирүүлнэ үү. 

 

 

Зорилт маягт: ТАТАХ

Хөрөнгө оруулалт маягт: ТАТАХ 

 

Захиргаа санхүүгийн хэлтэс

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ