Хуулийн сорилын шалгалтын дүн мэдээ
ОГНОО : 2014/05/02 УНШСАН: 1694

2014 оны 05-р сарын 02-ны өдрийн Хуулийн сорилын шалгалтын дүн мэдээ


 

Байгууллага

Шифр

Оноо

1

107-р сургуулийн захирал

123214

52

2

107-р сургуулийн захирал

123175

50

3

107-р сургуулийн захирал

123193

40

4

107-р сургуулийн захирал

123222

40

5

107-р сургуулийн захирал

123240

36

6

123-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123156

44

7

124-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123162

41

8

124-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123146

36

9

126-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123132

44

10

126-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123225

44

11

126-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123186

40

12

131-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123192

37

13

137-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123171

46

14

137-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123134

36

15

140-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123191

36

16

142-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123189

36

17

150-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123152

39

18

151-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123174

42

19

152-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123173

45

20

153-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123199

38

21

18-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123198

42

22

18-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123140

39

23

189-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123150

39

24

191-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123223

49

25

191-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123178

42

26

191-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123231

37

27

30-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123161

46

28

30-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123194

38

29

6-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123217

50

30

6-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123158

43

31

6-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123176

42

32

65-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123218

43

33

65-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123179

36

34

66-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123160

52

35

66-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

123133

37

36

Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургуулийн захирал

123244

46

37

Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургуулийн захирал

123213

40

38

Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургуулийн захирал

123172

39

39

Голомт цогцолбор сургуулийн захирал

123184

41

40

Чандмань цогцолбор сургуулийн захирал

123183

47

41

Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн захирал

123206

53

42

Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн захирал

123163

53

43

Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн захирал

123185

48

44

Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн захирал

123202

41

45

Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн захирал

123167

39

46

Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн захирал

123168

38

47

Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн захирал

123182

37

48

120-р сургуулийн захирал

123246

48

49

120-р сургуулийн захирал

123195

39

 

 Багануур дүүргийн 132, 139 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд хүн тэнцээгүй.


 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ КОМИСС

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ