Сэрэмжүүлэг
ОГНОО : 2014/04/08 УНШСАН: 1475

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль үүсгэн байгуулах эрх үүсч, түүний дагуу олгосон “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ”-г бусдад худалдах, бэлэглэх, барьцаалах  болон сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ гаргаж өгөх нэрээр бусдаас их хэмжээний мөнгө залилан авах хууль бус үйлдэлд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага Та бүхнийг  автахгүй байхыг СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ байна. 

 

            Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бусдаас худалдан авсан, бэлэглэлээр авсан тохиолдолд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5,3-д заасны дагуу сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох хуулийн зохицуулалт үйлчилдэг болохыг анхаарна уу.

   

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ