Хуулийн сорилын шалгалтын дүн
ОГНОО : 2014/03/17 УНШСАН: 1311

2014 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн явагдсан хуулийн сорилын шалгалтын дүн

 

Дүүрэг

Ажлын байр

Код

Авсан оноо

1

ХУД

Буянт ухаа цогцолбор сургуулийн захирал

119871

54

2

Буянт ухаа цогцолбор сургуулийн захирал

119863

52

3

Буянт ухаа цогцолбор сургуулийн захирал

119820

50

4

Буянт ухаа цогцолбор сургуулийн захирал

119835

38

5

СБД

35-р сургуулийн захирал

119897

51

6

35-р сургуулийн захирал

119890

49

7

35-р сургуулийн захирал

119920

47

8

35-р сургуулийн захирал

119882

44

9

35-р сургуулийн захирал

119885

44

10

35-р сургуулийн захирал

119927

44

11

35-р сургуулийн захирал

119883

43

12

35-р сургуулийн захирал

119879

43

13

35-р сургуулийн захирал

119910

41

14

ЧД

49-р сургуулийн захирал

119818

50

15

49-р сургуулийн захирал

119939

39

16

БГД

15-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119831

50

17

15-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119901

46

18

98-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119832

59

19

98-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119853

39

20

БЗД

3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119841

50

21

3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119931

44

22

3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119907

41

23

32-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119830

43

24

50-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119878

44

25

50-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119923

43

26

50-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119829

42

27

СБД

14-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119823

50

28

14-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119825

39

29

51-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119817

46

30

СХД

113-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119851

45

31

113-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119849

44

32

113-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119848

41

33

113-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119850

41

34

113-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119852

39

35

ХУД

28-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119855

42

36

46-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119864

41

37

121-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119874

37

38

121-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119887

36

39

ЧД

4-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119824

53

40

18-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119922

47

41

31-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119833

46

42

31-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119880

36

43

37-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119837

51

44

103-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119856

45

45

103-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119828

40

46

126-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119875

36

47

173-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

119860

36

ХУД-ийн 65, НД-ийн 123,151, БНД-ийн 132, ЧД-ийн 124 цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд хүн тэнцээгүй.

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ