Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дүүргийн Боловсролын хэлтсийн 2014 оны төсвийн сар улирлын хуваарь
ОГНОО : 2014/01/24 УНШСАН: 1189

Дүүргүүдийн Боловсролын хэлтсийн хуваарь: ТАТАХ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хуваарь: ТАТАХ

Цэцэрлэгийн хуваарь: ТАТАХ

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ