Бүрдүүлэх материалын жагсаалт
ОГНОО : 2014/01/12 УНШСАН: 2561

ГАДААД УЛС ОРНУУДЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУРЧ БУЙ ХҮҮХДҮҮД

НИЙСЛЭЛИЙН ЕБС-Д ШИЛЖИН ИРЖ СУРАЛЦАХ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД

 

Бүрдүүлэх материал:

  1. Өргөдөл бичих

  2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар

  3. Гадаад паспортын хуулбар /зураг, нэр, регистрийн дугаар, хилээр орсон, гарсан тэмдэглэл/

  4. Суралцагчийн хувийн хэрэг

  5. Гадаад суралцсан хугацааны баримт бичгийг /анги тус бүрээр/ албан ёсны орчуулгын товчоогоор орчуулсан байх

  6. Мэдлэг, чадварын түвшин тогтоох шалгалт өгөх

Тайлбар: Шалгалтын нэр, ангиар

Бага анги /3-5/

Дунд, ахлах анги /6-9,11-12/

Монгол хэл

Математик

Монгол хэл

Математик

Нийгмийн ухаан

Байгалийн ухаан

 

Өргөдлийн загвар

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАРТ

 

........................ овогтой ........................... нь .................. улсын .............................. мужийн ........................................ хотын .............................. сургуулийн ......... –р ангид суралцсан болно.

Одоо нийслэлийн ............... дүүргийн .............. сургуулийн ........-р ангид суралцах хүсэлтэй байгаа тул гадаадад суралцсан хугацааны дүнг дүйцүүлэх тодорхойлолт гаргаж өгнө үү.

Холбогдох материалыг хавсаргав.

 

Өргөдөл гаргасан: .......................................................................

                        Хаяг: ......................................................................

                        Утас: ......................................................................


ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН: ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ЦАСЦЭЦЭГ

ХОЛБОГДОХ УТАС: 70113088

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ