Нийслэлийн зарим төрийн өмчийн ЕБС-ийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа
ОГНОО : 2014/01/09 УНШСАН: 1704

2014 оны 01 дүгээр сарын 09                                                                  Улаанбаатар хот

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОНШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН ГАРЛАА

 

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд 15, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд 17нийт 32 ажлын байранд бүртгэгдсэн 197 иргэний сонгон шалгаруулалтыг 2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2014 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрүүдэд зохион байгуулж нэгдсэн дүн гарлаа.

 

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийнсонгоншалгаруулалтад тэнцсэн иргэд

 

 

 

 

Өрсөлдсөн сургууль, цэцэрлэг

Тэнцсэн иргэний бүртгэлийн код

Нийт оноо /100 оноо/

Нийт оноогоор эзлэх байр

1

Баянзүрх дүүргийн

53-р сургуулийн захирал

128

85.48

I

2

65

60.46

II

3

Баянзүрх дүүргийн

97-р сургуулийн захирал

114

74.96

I

4

32

68.37

II

5

11

68.24

III

6

67

64.54

IV

7

Баянзүрх дүүргийн

102 дугаар сургуулийн захирал

109

65.13

I

8

146

65.03

II

9

7

63.31

III

10

173

61.81

IV

11

Сүхбаатар дүүргийн

2-р сургуулийн захирал

167

78.72

I

12

59

61.28

II

13

Сүхбаатар дүүргийн

3-р сургуулийн захирал

127

83.78

I

14

Сүхбаатар дүүргийн

16-р сургуулийн захирал

205

67.66

I

15

19

67.36

II

16

216

65.78

III

17

50

60.6

IV

18

Сүхбаатар дүүргийн

58-р сургуулийн захирал

219

76.52

I

19

Сонгинохайрхан дүүргийн

62-р сургуулийн захирал

10

72.81

I

20

1

72.73

II

21

90

69.71

III

22

126

64.13

IV

23

79

61.8

V

24

Сонгинохайрхан дүүргийн

67-р сургуулийн захирал

147

70.13

I

25

46

68.6

II

26

Сонгинохайрхан дүүргийн

106-р сургуулийн захирал

12

85.22

I

27

157

65.1

II

28

156

62.66

III

29

Чингэлтэй дүүргийн

39-р сургуулийн захирал

71

73.53

I

30

66

68.815

II

31

Баянзүрх дүүргийн

147-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

159

68.15

I

32

134

68

II

33

Баянзүрх дүүргийн

8-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

136

67.7

I

34

Баянзүрх дүүргийн

52-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

5

66.9

I

35

Баянзүрх дүүргийн

63-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

150

64.1

I

36

Баянзүрх дүүргийн

64-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

141

73.1

I

37

Сүхбаатар дүүргийн

42-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

22

81

I

38

Сүхбаатар дүүргийн

171-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

35

72.4

I

39

Сүхбаатар дүүргийн

175-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

36

77.18

I

40

Хан-Уул дүүргийн

53-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

69

69.17

I

 

Анхааруулга:

Тэнцсэн иргэд 2014 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр Нийслэлийн Боловсролын газрын 501 тоотод иргэний үнэмлэх, бүртгэлийн хуудастай ирэн удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын дүнгийн хуудсанд баталгаажуулалт хийнэ үү.  

 Жич: Тэнцээгүй иргэд 2014 оны 01 дүгээр сарын 14-нд багтаан материалаа авна уу.

 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ