Улаанбаатар хотод Дэлхийн банкны " Боловсролыг дэмжих олон улсын түншлэлийн сургуулийн өмнөх боловсрол" төслийн хүрээнд баригдах цэцэрлэгийн барилга
ОГНОО : 2013/12/16 УНШСАН: 1656

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны яам нь   Дэлхийн банкны " Боловсролыг дэмжих олон улсын түншлэлийн сургуулийн өмнөх боловсрол" төслийг 2012 оны 3 дугаар сараас хэрэгжүүлж байна.  Энэ төслийн хүрээнд   Нийслэлийн 8 дүүрэгт нийт 17 цэцэрлэгийн барилга барихаар төлөвлөгдсөн бөгөөд  канад технологиор барих барилгын гүйцэтгэгчидийг шалгаруулаад байна.  
17 цэцэрлэгийн барилга 2014 оны 06 дугаар сард ашиглалтад орсоноор 1700 гаруй хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд нэмж хамруулах боломжтой болно.

Дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хүчин чадал
/орны тоо/

Хэрэгжих хугацаа

Зургийн Гүйцэтгэгч

Барилга угсралтын гүйцэтгэгч

0

1

2

3

4

5

6

1

Баянзүрх

Баянзүрх дүүрэг 21 р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэг Блок А

100

2013

2014

"Идеал Грүпп" ХХК

"Эн Ар"ХХК

2

Баянзүрх дүүрэг 21 р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэг Блок Б

100

2013

2014

"Идеал Грүпп" ХХК

3

Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Блок А

100

2013

2014

"Идеал Грүпп" ХХК

“Бат Эх хүү”ХХК

4

Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Б болк

100

2013

2014

"Идеал Грүпп" ХХК

5

Баянгол

Баянгол дүүргийн 12-р хороонд баригдах 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

100

2013

2014

"Идеал грүпп" ХХК

"Оточ Ноёдууд" ХХК

6

Баянгол дүүргийн 19-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

100

2013

2014

"Гандирс Од" ХХК

7

Сүхбаатар

Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

100

2013

2014

"Арт констракшн" ХХК

"Ган харш"ХХК

8

Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрэлгийн барилга

100

2013

2014

"Марс констракшн"ХХК

9

Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

100

2013

2014

"Орхон конструкшн" ХХК

"Эерэг туйл"ХХК

10

Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

100

2013

2014

"Идеал грүпп" ХХК

11

Сонгино-хайрхан

Сонгино Хайрхан дүүрэг 18-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэг

100

2013

2014

"Идеал грүпп" ХХК

"Ата трейд"ХХК

12

Сонгино Хайрхан дүүрэг 21-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэг

100

2013

2014

"Идеал грүпп" ХХК

"Пром Сервис" ХХК, "АНУ Сервис" ХХК түншлэл

13

Сонгино Хайрхан дүүрэг 32-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэг

100

2013

2014

"Идеал грүпп" ХХК

14

Хан-Уул

Хан Уул дүүрэг 9-р хороонд баригдах 100 хүүхдийн цэцэрлэг

100

2013

2014

"Идеал грүпп" ХХК

"Ата трейд"ХХК

15

Багануур

Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг 4-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэг

100

2013

2014

"Орхон конструкшн" ХХК

"Хараатын тээл"ХХК түншлэл "Ата трейд"ХХК

16

Налайх

Налайх дүүрэг 7-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

100

2013

2014

"Өрнөл проект" ХХК

"Ата трейд"ХХК

17

Багахангай

Багахангай дүүргийн 2-р хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

100

2013

2014

"Өрнөл проект" ХХК

"Ата трейд"ХХК

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ