Сонгон шалгаруулалтын дүн
ОГНОО : 2013/11/25 УНШСАН: 1460

Нийслэлийн СХД-ийн ерөнхий боловсролын 121, 122, 123 дугаар сургууль, Хан-Уул дүүргийн 53, 72, 190 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа.

 

Нийслэлийн Боловсролын газраас нийслэлийн СХД-ийн ерөнхий боловсролын 121, 122, 123 дугаар сургууль, Хан-Уул дүүргийн 53, 72, 190 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтыг энэ сарын 15-22-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус ажлын байруудад нийт 72 иргэн бүртгэгдэн сонгон шалгаруулалтад оролцсоноос СХД-ийн ерөнхий боловсролын 121, 122, 123 дугаар сургуулийн захирал, Хан-Уул дүүргийн 72 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байранд дараах иргэд тэнцлээ.

 

Ажлын байр зарлагдсан байгууллага

Албан тушаал

СШ-т өгөн тэнцсэн иргэний шифр

Авсан оноо

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 121 дүгээр сургууль

захирал

115738

65.66 оноо

2

Сонгинохайрхан дүүргийн 122 дугаар сургууль

захирал

115696

72.38 оноо

3

115695

70.05 оноо

4

115690

67.58 оноо

5

Сонгинохайрхан дүүргийн 123 дугаар сургууль

захирал

115730

63.32 оноо

6

115734

61.96 оноо

7

115736

61.13 оноо

8

115708

60.07 оноо

9

Хан-Уул дүүргийн 72 дугаар цэцэрлэг

эрхлэгч

115769

75.15 оноо

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ