Улсын төсвөөр Нийслэлийн Боловсролын салбарт хийгдсэн засварын ажлын жагсаалт
ОГНОО : 2013/10/03 УНШСАН: 1408

Улсын төсвөөр Нийслэлийн Боловсролын салбарт хийгдсэн засварын ажлын жагсаалт

 

 БШУС-ын 2013 оны " Жагсаалт батлах, эрх шилжүүлэх тухай" А/141 дүгээр тушаал, НЗДТГ-ын 2013 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/516 дугаар захирамжийн дагуу дараах сургууль, цэцэрлэгүүдэд хэсэгчилсэн засварын ажил хийгдлээ.

 

Сургууль, цэцэрлэгийн нэр

Засварын ажлын нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр

Засвар эхлэх хугацаа

Засвар дуусах хугацаа

 

Улаанбаатар: 54

3 682 000 000,0

Сургууль- 29

2 071 000 000,0

Цэцэрлэг-25

1 611 000 000,0

Баянгол дүүрэг: 7

356 000 000,0

Сургууль- 4

200 000 000,0

Цэцэрлэг-3

156 000 000,0

1

28 дугаар сургууль

Дээврийн засвар

50 000 000,0

"Хаан Байц" ХХК

01.VIII

25.VIII

2

40 дүгээр сургууль

Спорт заал, урлаг заалны засвар

50 000 000,0

"Алтан зурлага" ХХК

15.VII

10.VIII

3

47 дугаар сургууль

Дээврийн засвар

50 000 000,0

"Алтайн Сүлд" ХХК

15.VII

10.VIII

4

"Эрдмийн ундраа" цогцолборын 77дугаар сургууь

Гадна шугам сүлжээний засвар

50 000 000,0

"Чулуун Өргөө" ХХК

15.VII

10.VIII

5

77 дугаар цэцэрлэг

Сэрүүн өрөөний засвар

46 000 000,0

"Гранд эвирэст" ХХК

17.VIII

10.IX

6

161 дүгээр цэцэрлэг

Гадна шугам сүлжээ, сэрүүн өрөөний засвар

50 000 000,0

"Хурын ус" ХХК

20.VIII

15.IX

7

86-р цэцэрлэг

Дээврийн засвар

60000000,0

" РСТ" ХХК

27.VIII

10.IX

Баянзүрх дүүрэг: 7

460 000 000,0

Сургууль- 5

350 000 000,0

Цэцэрлэг-2

110 000 000,0

8

44 дүгээр сургууль

Дээврийн засвар

50 000 000,0

"Төсөв төсөл" ХХК

15.VII

10.VIII

9

Мэргэжлийн сургалттай ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургууль

Дээвэр, шал, цонхны засвар

150 000 000,0

" Good castle" ХХК

22.VIII

30.IX

10

88 дугаар сургууль

Цайны газрын засвар

50 000 000,0

"Төсөв төсөл" ХХК

15.VII

20.VIII

11

"Шавь" цогцолбор сургууль

Дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Прогресс цамхаг констракшн" ХХК

15.VII

15.VIII

12

"Баянзүрх" цогцолбор сургууль

Дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"ХГ" ХХК

15.VII

10.VIII

13

61 дүгээр цэцэрлэг

Гадна, дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Иза Аз" ХХК

15.VII

20.VIII

14

59 дүгээр цэцэрлэг

Ариун цэврийн өрөөний засвар

60000000,0

"Лантмон" ХХК

25.VIII

16.IX

Сонгинохайрхан дүүрэг: 7

499 500 000,0

Сургууль- 5

399 500 000,0

Цэцэрлэг-2

100 000 000,0

15

Ирээдүй цогцолборын 2 дугаар ахлах сургууль

Дээвэр, ариун цэврийн өрөө, гадна шугам сүлжээний засвар

180 000 000,0

"Цацал өргөө" ХХК

05.VIII

10.IX

16

62 дугаар сургууль

Дотор сантехникийн засвар

70 000 000,0

"Даанта" ХХК

15.VII

25.VIII

17

65 дугаар сургууль

Гадна дулааны шугам сүлжээний засвар

50 000 000,0

"Болор таун" ХХК

15.VII

20.VIII

18

67 дугаар сургууль

Гадна, дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Фамили партнерс" ХХК

15.VII

20.VIII

19

76 дугаар сургууль

Гадна шугам сүлжээний засвар

49 500 000,0

"Өгөөмөр баян" ХХК

15.VII

20.VIII

20

79 дүгээр цэцэрлэг

Гадна фасадны засвар

50 000 000,0

"Лантмон" ХХК

15.VII

20.VIII

21

106 дугаар цэцэрлэг

Дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Их мандаат" ХХК

15.VII

20.VIII

Сүхбаатар дүүрэг:6

570 000 000,0

Сургууль- 3

300 000 000,0

Цэцэрлэг-3

270 000 000,0

22

ЕБ-н лабортори 1 дүгээр сургууль

Спорт заалны засвар

60 000 000,0

" ЧБББ" ХХК 99116109

25.VII

26.VIII

23

29 дүгээр сургууль

Спорт заал, дотор сантехникийн засвар

90 000 000,0

"ОСО" ХХК

25.VII

26.VIII

24

45 дугаар сургууль

Спорт заалны засвар

150 000 000,0

"П-М" ХХК

25.VII

26.VIII

25

25 дугаар цэцэрлэг

Дотор сантехникийн засвар

120 000 000,0

"Тамга- УУл" ХХК

20.VII

23.VIII

26

135 дугаар цэцэрлэг

Дотор сантехникийн засвар

120 000 000,0

"Жой тройзон" ХХК

20.VII

23.VIII

27

69 дүгээр цэцэрлэг

Ариун цэврийн өрөөний засвар

30000000,0

"Бөөрөг дэлийн элс" ХХК

28.VIII

09.IX

Чингэлтэй дүүрэг:8

470 000 000,0

Сургууль- 5

300 000 000,0

Цэцэрлэг-3

170 000 000,0

28

5 дугаар сургууль

Дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Инсэл"ХХК

01.VIII

25.VIII

29

17 дугаар сургууль

Дээвэр, сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Белит" ХХк

01.VIII

25.VIII

30

23 дугаар сургууль

Узелийн өрөөний засвар

50 000 000,0

"Сэнк" ХХК

05.VIII

25.VIII

31

37 дугаар сургууль

Дээврийн засвар

100 000 000,0

"Монор Улз" ХХК

28.VII

25.VIII

32

57 дугаар сургууль

Дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

" Нягт холбоос констракшн" ХХК

02.VIII

25.VIII

33

74 дүгээр цэцэрлэг

Дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Шинэ цамхаг" ХХК

25.VII

20.VIII

34

103 дугаар цэцэрлэг

Барилга, дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Их галдайн оргил"ХХК

20.VII

20.VIII

35

37 дугаар цэцэрлэг

Дээвэр, цахилгааны засвар

70000000,0

"РСТ" ХХК

28.VIII

09.IX

Хан-Уул дүүрэг:8

398 500 000,0

Сургууль- 2

98 500 000,0

Цэцэрлэг-6

300 000 000,0

36

15 дугаар сургууль

Ариун цэврийн өрөөний засвар

48 500 000,0

"Мөнх Од Цацрал"ХХК

15.VII

15.VIII

37

18 дугаар сургууль

Дээвэр, сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Монор Улз" ХХК

20.VII

20.VIII

38

28 дугаар цэцэрлэг

Гадна фасадны засвар

50 000 000,0

"Монор Улз" ХХК

20.VII

20.VIII

39

29 дүгээр цэцэрлэг

Дотор, гадна сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Их мандаат" ХХК

20.VII

20.VIII

40

49 дүгээр цэцэрлэг

Дээвэр, дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Бөөрөг дэлийн элс" ХХК

10.VII

10.VIII

41

65 дугаар цэцэрлэг

Дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Жи Би Ти" ХХК

15.VII

15.VIII

42

71 дүгээр цэцэрлэг

Цонх, узелийн өрөөний засвар

50 000 000,0

"Эв Од"ХХК

15.VII

15.VIII

43

121 дүгээр цэцэрлэг

Бүх цонх солих

50 000 000,0

"Үйлс трейд" ХХК

15.VII

15.VIII

Багануур дүүрэг: 3

400 000 000,0

Сургууль- 1

135 000 000,0

Цэцэрлэг-2

265 000 000,0

44

"Боловсрол" цогцолбор сургууль

Дээвэр, гадна фасад, гадна шугам сүлжээний засвар

135 000 000,0

"Цагаан зуун"ХХК

25.VII

25.VIII

45

138 дугаар цэцэрлэг

Дээвэр, дотор сантехникийн засвар

145 000 000,0

"Алтайн Сүлд" ХХК

26.VII

25.VIII

46

142 дугаар цэцэрлэг

Дээвэр, дотор сантехникийн засвар

120 000 000,0

" ГЭТ" ХХК

26.VII

25.VIII

Налайх дүүрэг: 6

373 000 000,0

Сургууль- 3

203 000 000,0

Цэцэрлэг-3

170 000 000,0

47

"Голомт" цогцолбор сургууль

Гадна фасад, дотор сантехникийн засвар

93 000 000,0

"MG" ХХК

03.VIII

20.VIII

48

"Чандмань" цогцолбор

Гадна фасадны засвар

60 000 000,0

"Проксител" ХХК

22.VII

15.VIII

49

"Эрдмийн оргил" цогцолбор

Гадна шугам сүлжээний засвар

50 000 000,0

"Жавхлант Богд" ХХК

26.VII

05.VIII

50

123 дугаар цэцэрлэг

Дээврийн засвар

60 000 000,0

"Иза Аз" ХХК

15.VII

15.VIII

51

151 дүгээр цэцэрлэг

Дотор сантехникийн засвар

60 000 000,0

"Шинэ цамхаг" ХХК

20.VII

20.VIII

52

152 дугаар цэцэрлэг

Дотор сантехникийн засвар

50 000 000,0

"Үйлс трейд" ХХК

20.VII

20.VIII

Багахангай дүүрэг: 2

155 000 000,0

Сургууль- 1

85 000 000,0

Цэцэрлэг-1

70 000 000,0

53

"Хангай" цогцолбор сургууль

Дээвэр, дотор, гадна сантехникийн засвар

85 000 000,0

"Болор таун"ХХК

01.VIII

25.VIII

54

44 дүгээр цэцэрлэг

Дотор сантехникийн засвар

70 000 000,0

"Хан судар" ХХК

24.VII

20.VIII

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ