ТЭРГҮҮНИЙ ТОХИЖИЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГУУЛЬ,ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛАХ II ДАХ ШАТНЫ УРАЛДААНД ОРОЛЦОХ СУРГУУЛИУДЫН ЖАГСААЛТ
ОГНОО : 2015/10/20 УНШСАН: 3243
ТЭРГҮҮНИЙ ТОХИЖИЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ  ШАЛГАРУУЛАХ II ДАХ ШАТНЫ  УРАЛДААНД ОРОЛЦОХ СУРГУУЛИУДЫН ЖАГСААЛТ

Дүүрэг Байгууллагын нэр Дүүрэг Байгууллагын нэрс
1 Сүхбаатар 1-р сургууль Дүүрэг Цэцэрлэшийн нэр
2 Сүхбаатар 16-р сургууль 1 БГД 120-р цэцэрлэг
3 Сүхбаатар 71-р сургууль 2 БГД 164-р цэцэрлэг
4 Сүхбаатар 2-р сургууль 3 БГД 93-р цэцэрлэг
5 Сүхбаатар 4-р сургууль 4 БГД 98-р цэцэрлэг
6 Сүхбаатар 35-р сургууль 5 БГД 57-р цэцэрлэг
7 СонгиноХайрхан 106-р сургууль 6 БГД 85-р цэцэрлэг
8 СонгиноХайрхан 122-р сургууль 7 ЧД 33-р цэцэрлэг
9 СонгиноХайрхан 65-р сургууль 8 ЧД 5-р цэцэрлэг
10 СонгиноХайрхан 107-р сургууль 9 ЧД 9-р цэцэрлэг
11 Чингэлтэй 24-р сургууль 10 ЧД 19-р цэцэрлэг
12 Чингэлтэй 72-р сургууль 11 ЧД 31-р цэцэрлэг
13 Чингэлтэй 17-р сургууль 12 ЧД 83-р цэцэрлэг
14 Чингэлтэй 50-р сургууль 13 СБД 1-р цэцэрлэг
15 Чингэлтэй 117-р сургууль 14 СБД 159-р цэцэрлэг
16 Баянгол 19-р сургууль 15 СБД 160-р цэцэрлэг
17 Баянгол Эрдмийн Өргөө ЦС 16 СБД 25-р цэцэрлэг
18 Баянгол 20-р сургууль 17 СБД 135-р цэцэрлэг
19 Баянгол Эрдмийн -Ундраа ЦС 18 СБД 143-р цэцэрлэг
20 Баянгол 13-р сургууль 20 СХД 113-р цэцэрлэг
21 Баянгол 40-р сургууль 21 СХД 116-р цэцэрлэг
22 Налайх Эрдмийн Оргил ЦС 22 СХД 156-р цэцэрлэг
23 Налайх 109-р бага сургууль 23 СХД 78-р цэцэрлэг
24 Багануур Боловсрол ЦС 24 СХД 111-р цэцэрлэг
25 Хан-Уул 34-р сургууль 25 СХД 176-р цэцэрлэг
26 Хан-Уул 15-р сургууль 26 ХУД 29-р цэцэрлэг
27 Хан-Уул 60-р сургууль 27 ХУД 71-р цэцэрлэг
28 Хан-Уул 52-р сургууль 28 ХУД 189-р цэцэрлэг
29 Хан-Уул 63-р сургууль 29 ХУД 28-р цэцэрлэг
30 Хан-Уул 18-р сургууль 30 ХУД 53-р цэцэрлэг
31 Баянзүрх 53-р сургууль 31 ХУД 134-р цэцэрлэг
32 Баянзүрх 120-р сургууль 33 БЗД 172-р цэцэрлэг
33 Баянзүрх 21-р сургууль 34 БЗД 129-р цэцэрлэг
34 Баянзүрх 55-р сургууль 35 БЗД 168-р цэцэрлэг
35 Баянзүрх 84-р сургууль 36 БЗД 147-р цэцэрлэг
36 Баянзүрх 48-р сургууль 37 БЗД 169-р цэцэрлэг
38 БЗД 136-р цэцэрлэг
39 БНД 142-р цэцэрлэг
40 НД 23-р цэцэрлэг


Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ