Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ОГНОО : 2016/10/24 УНШСАН: 2212

2016 оны 10 дүгээр сарын 24-ний өдөр                   Дугаар А/91                Улаанбаатар хот

 

 

 

Хөтөлбөр боловсруулах ажлын

хэсэг байгуулах тухай

 

 

Монгол улсын  Засаг захиргаа,  нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн  33 дугаар зүйлийн  33.5 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 3108 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр-т туссан Нийслэлийн Боловсрол-2024 хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын  хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

 

2. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар ханган хэрэгжилтийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр багтаан танилцуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Ц.Отгончимэг/-д даалгасугай.

 

 

 

                                ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

                               ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                          Ж.ГАНТУЛГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын

                                                                2016 оны ..... дүгээр сарын .......-ны өдрийн

                                                               ........... дугаар тушаалын хавсралт

 

 

Ажлын хэсгийн ахлагч      Ц.Отгончимэг         Орлогч даргын албан үүргийг түр 

                                                                            орлон гүйцэтгэгч

Гишүүд                            Ц.Жаргалантуул    Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн 

                                                                            даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

                                        Ж.Энхтөр               Санхүү, хөрөнгө оруулалт, 

                                                                            төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын 

                                                                            үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

                                        Ц.Цасцэцэг            Хяналт шинжилгээ үнэлгээний  

                                                                            хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон 

                                                                            гүйцэтгэгч

                                        Т.Ням-Очир           ЧД-ийн Боловсролын хэлтсийн дарга

                                        Г.Отгонжаргал       НД-ийн Боловсролын хэлтсийн дарга

                                        Т.Сараннэмэх        Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан 

                                                                            ахлах мэргэжилтэн

                                        Ц.Ууганбаяр           Хуулийн зөвлөх, ахлах мэргэжилтэн

                                        Ж.Баярмагнай       СӨБ-ын байгууллагын барилга, 

                                                                            хөрөнгө оруулалт хариуцсан 

                                                                            мэргэжилтэн

                                        З.Болормаа           СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн

                                        Л.Уртнасан            Бага боловсрол хариуцсан 

                                                                            Мэргэжилтэн

                                        Г.Амарсанаа          Зураг технологи, тусгай хэрэгцээт  

                                                                            боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

                                        Т.Олоннэмэх          Хөгжмийн боловсрол хариуцсан 

                                                                           мэргэжилтэн

                                        Д.Бадамдорж         Хүүхдийн хөгжил, насан туршийн 

                                                                           боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

                                        Б.Энхтайван          Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналт 

                                                                            шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан 

                                                                            мэргэжилтэн

                                        Г.Ононгуа              Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

                                        Ө.Цэндсүрэн          Монгол хэл уран зохиолын боловсрол 

                                                                            хариуцсан мэргэжилтэн

                                        Ж.Батбилэг            Хими биологи, эрүүл мэндийн 

                                                                           боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

                                        Л.Ариунсанаа         Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

                                        Г.Шүрэнцэцэг         Түүх, газарзүй, нийгмийн ухааны 

                                                                            боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

                                        Г.Мөнхбилэг           Мэдээллийн сан, статистик мэдээ 

                                                                            хариуцсан мэргэжилтэн

                                        Б.Пүрэвжал            Физик, мэдээлэл зүй, цахим сургалт 

                                                                            хариуцсан мэргэжилтэн

                                        Ц.Батбаяр              ХУД-ийн боловсролын хэлтсийн 

                                                                            ахлах мэргэжилтэн

                                        Л.Сосорбарам        СБД-ийн боловсролын хэлтсийн 

                                                                            Мэргэжилтэн

                                        Б.Амгалан              БЗД-ийн боловсролын хэлтсийн 

                                                                            мэргэжилтэн

                                        С.Буян-Отгон         СХД-ийн боловсролын хэлтсийн 

                                                                            мэргэжилтэн

                    Н.Алтанцэцэг         Том жаал цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч

                    О.Анхцэцэг             БЗД-ийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн

                    Ч.Мөнхбат              СБД-ийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн

                    Ч.Гэрэлцэцэг          СХД-ийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн

                    Ж.Байгаль             ЧД-ийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн

                    Д.Чинбаатар                    ХУД-ийн боловсролын хэлстийн мэргэжилтэн

                    Ж.Батцэцэг            БГД-ийн боловсролын хэлстийн мэргэжилтэн

                    Ц.Энхтуяа              БЗД-ийн боловсролын хэлстийн мэргэжилтэн

                    Б.Цэвэлмаа           СБД-ийн боловсролын хэлстийн мэргэжилтэн

                    Л.Чулуунцээл         СХД-ийн боловсролын хэлстийн мэргэжилтэн

                    Г.Дэлэгмаа            ЧД-ийн боловсролын хэлстийн мэргэжилтэн

                    Ж.Шинэбаяр                    ХУД-ийн боловсролын хэлстийн мэргэжилтэн

                    Г.Баярмаа              БНД-ийн боловсролын хэлстийн мэргэжилтэн

                    Б.Амартүвшин       Шинэ эрин сургуулийн захирал

                    Р.Арсланбат          Албан бус насан туршийн боловсрол төвийн 

                                                      захирал

                    С.Эрдэнэбаатар     ХУД-ийн 63 дугаар сургуулийн захирал

 

Нарийн бичгийн дарга      С.Сайнтөгс    Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                             

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ