“Нэг улирал-нэг асуудал” ажлын удирдамжийг батлах тухай
ОГНОО : 2014/04/30 УНШСАН: 3077

2014 оны 04-р сарын 30 өдөр                                               №А/40                                 Улаанбаатар хот

 

“Нэг улирал-нэг асуудал” ажлын удирдамжийг батлах тухай

 

            Монгол улсын Засаг захирга, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Боловсролын тухай хуулийн 281.1 дэх зүйлийн 281.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

            1. “Нэг улирал-нэг асуудал” ажлын удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.  

2. Удирдамжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Сургалт арга зүйн хэлтэс/Ц.Жаргалантуул/-д, Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг  Хяналт-Шинжилгээ, Үнэлгээний хэлтэс/Х.Чинтогтох/-д тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                    Ц.ОТГОНБАГАНА

Хавсралт файлыг татах: ТАТАХ
Тушаал
Шинэ мэдээ