Мэдээллээр хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ОГНОО : 2016/12/08 УНШСАН: 2027

2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр                    Дугаар А/113              Улаанбаатар хот

 

 

 

 

                                              Мэдээллээр хангах ажлын хэсэг

                                                          байгуулах тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 , Боловсролын тухай хуулийн 281 дугаар зүйлийн 281.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

  1. Байгаль цаг агаарын болзошгүй аюулт үзэгдэл, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай холбоотой ажил зохион байгуулах, мэдээллээр хангах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

 

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Л.Буянтогтох

Захиргааны хэлтсийн дарга

Гишүүд:

Э.Баярмагнай

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

 

 

Г.Мөнхбилэг

 

Мэдээллийн сан, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Р.Өлзийхүү

 

Нийгмийн ажил, хүүхдийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

Дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга нар

 

Нарийн бичгийн дарга:

Н.Болдбаатар

Өргөдөл гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

 

 

 

 

                       

 

                                               

 

                       

                       

                                   

                         

           

           

2. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг тухай бүр тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсэг /Л.Буянтогтох/-т үүрэг болгосугай.

 

           

 

 

   ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

                          ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                               Ж.ГАНТУЛГА

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ