Мэдлэг, чадварын түвшин тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай
ОГНОО : 2016/09/27 УНШСАН: 1113

2016 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр                    Дугаар А/85                Улаанбаатар хот

 

 

Мэдлэг, чадварын түвшин тогтоох ажлын

хэсэг байгуулах тухай

 

 

Монгол  Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7.4 дэх хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 113 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Анги алгасан суралцах хүсэлт гаргасан суралцагчдын мэдлэг, чадварын түвшинг тогтоох, шийдвэр гаргах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч          Ц.Отгончимэг             Орлогч дарга

Гишүүд                                   Т.Сараннэмэх            Гадаад хэлний боловсрол 

                                                                                  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

                                                С.Мөнхжаргал            Математикийн боловсрол 

                                                                                  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

                                                Ж.Батбилэг                Хими биологи, эрүүл мэндийн 

                                                                                  боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга           Ц.Цасцэцэг                 Сургуулийн тусгай зөвшөөрөл, 

                                                                                  хяналт шинжилгээ, үнэлгээ  

                                                                                  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

                               ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

                               ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                          Ж.ГАНТУЛГА

 

 

 

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ