Шинээр сургууль, цэцэрлэг байгуулах иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 17 цаг хүртэл ЦАХИМ хэлбэрээр нийслэлийн Боловсролын газарт хүлээн авна.