Нийслэлийн Дүрслэх урлаг, дизайн технологийн багш нарын зөвлөлдөх багийг 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.

Ёс зүйн дүрмийг танилцуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, семинар, танилцуулгад нийт 9881 багш, удирдах болон бусад ажилтан нар хамрагдсан байна.

2021-2022 оны хичээлийн жилд нийслэлд төрийн болон төрийн бус өмчийн  /төрийн 152, төрийн бус өмчийн 129 сургууль/ ерөнхий боловсролын 281 сургуульд 340069 суралцагч суралцаж байна.

Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга 2022 онд боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх онцлог ажил болон цаг үеийн асуудлаар холбогдох мэдээллийг дүүргийн нийгмийн асуудал хариуцсан засаг даргын орлогч нарт өглөө.

Нийслэлийн физик, мэдээллийн технологийн судлагдахууны  “Зөвлөлдөх баг”-ийн гишүүдийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил, багш нарт зөвлөн туслах yp чадвар эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулагдав.

Сургалтыг “Боловсрол судлал түүний зарим асуудал” сэдвээр  МУБИС-ийн багш доктор (Ph.D), профессор Ш.Ичинхорлоо, “Мэдээллийн технологийн хөгжлийн үе багш нарт тавигдаж  буй шаардлага”  сэдвээр Орхон их сургуулийн багш, доктор (Sc.D) профессор Ц.Содов нар секц уншив. Сургалтад физик мэдээллийн технологийн 19 багш хамрагдав.

 

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан, Төрийн нарийн бичгийн дарга Л.Цэдэвсүрэн болон тус яамны газар, хэлтсийн дарга нар Нийслэлийн Боловсролын газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Материалыг 2022 оны 01-р сарын 07-17-ны хооронд хүлээн авна.

Сургалтын төлөвлөгөө

Графикт семинарын хуваарь

Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нарын “Зөвлөлдөх баг”-ийг 38 гишүүнтэйгээр байгуулсан.