Entries by

ШИНЭЭР ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ БАЙГУУЛАХ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Шинээр сургууль, цэцэрлэг байгуулах иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 17 цаг хүртэл ЦАХИМ хэлбэрээр нийслэлийн Боловсролын газарт хүлээн авна.

,

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД НИЙСЛЭЛИЙН САЛБАР БҮРД МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ШИЙДЛҮҮДИЙГ АШИГЛАНА

“Улаанбаатар хотын цахим шилжилт” төслийг танилцуулах үеэр мэдээлэл, технологийн тэргүүлэгч 70 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ олон нийтэд сурталчлан таниулах арга хэмжээ зохион байгуулсан юм.