Түр журам батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны А/11 дүгээр тушаал

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай

БШУ-ны сайдын 2020 оны 11-р сарын 11-ны А/146 дугаар тушаал

Нийтлэг шаардлага батлах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 03-р сарын 27-ны А/152 дугаар тушаал 

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/63 дугаар тушаал

Журам, маягт, загвар батлах тухай

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/23 дугаар тушаал

Хүүхэд харах үйлчилгээний талаар авах арга хэмжээний тухай

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/62 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

Соёлын сайдын 2020 оны А/05 дугаар тушаал

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын албан хаагчид шагнал олгох журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/23 дугаар тушаал

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly